Wat zijn uw privacyrechten?

Als inwoner heeft u een aantal rechten waardoor u het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente kunt controleren. Deze rechten zijn:

  • Het recht op informatie. Dat betekent dat wij verplicht zijn u te informeren over wat wij met u persoonsgegevens doen. Dat doen wij door deze privacyverklaring en het verwerkingsregister.
  • Het recht op inzage. Dit is uw recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
  • Recht op rectificatie en aanvulling. Dit is uw recht om de persoonsgegevens die wij verwerken te wijzigen.
  • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. U heeft recht op een menselijke blik bij besluiten die over u gaan (artikel 22 AVG).
  • Het recht om uw zienswijze kenbaar te maken tegen de gegevensverwerking; als u niet eens bent met de gegevensverwerking kunt u een zienswijze indienen. Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er toch niet samen met ons uitkomen, dan kunt u ook een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.
  • Het recht op verwijdering of afscherming; als u bijvoorbeeld niet wilt dat wij uw e-mailadres bewaren, kunt u vragen om dit gegeven te verwijderen.
  • Het recht op dataportabiliteit: dit betekent dat u het recht heeft om een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen of te delen met een andere instantie. Als u gebruik maakt van DigiD, kunt u uw persoonsgegevens inzien in op de website van Mijnoverheid.
  • Het recht op vergetelheid en beperking van de verwerking. Dit is het recht om ‘vergeten’ te worden en het recht om minder gegevens te laten verwerken. Ook kunt u ons vragen uw persoonsgegevens niet te gebruiken.

Uw rechten gebruikt u door een schriftelijk verzoek in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen.