Waarom verwerkt de gemeente mijn persoonsgegevens?

De gemeente heeft persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

  • Het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag;
  • Het afhandelen van uw betaling;
  • Verzenden van een nieuwsbrief ;
  • Om contact met u op te nemen als dit nodig is voor onze dienstverlening;
  • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  • Om iets bij u af te leveren;
  • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaanslag.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dit zijn bijvoorbeeld:

  • Gegevens over uw bank en uw bankrekeningnummer
  • Informatie over uw gezondheid

Dat doen wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. Dat betekent dat de gemeente vanuit een wet bevoegd is om bijzondere persoonsgegevens te verwerken en deze nodig heeft om een publiekrechtelijke taak uit te voeren.

Heeft de gemeente ook vastgelegd op welke manier persoonsgegevens worden verwerkt?

De manier waarop de gemeente omgaat met uw persoonsgegevens is vastgelegd in de 'Regeling bescherming persoonsgegevens gemeente Emmen'. Deze regeling is een uitwerking van de Europese privacyrichtlijn, de Algemene verordening gegevensbescherming. Hierin staan onder meer regels over datalekken, cameratoezicht en het toezicht op de naleving van de privacyregelgeving.