Uw privacy

Gemeente Emmen wil u goede dienstverlening bieden en haar publieke taken uitvoeren met respect voor uw privacy. U heeft er recht op dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan. Dat is vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Persoonsgegevens (de AVG). Dit is een Europese verordening waarin is geregeld hoe we met persoonsgegevens omgaan. Ook in andere wetten, zoals bijvoorbeeld de Wet Basisregistratie Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen Burgerservicenummer, is dit geregeld.

Welke gegevens verwerkt de gemeente? Hoe worden mijn persoonsgegevens beveiligd? Kan ik de verstrekking van gegevens inzien? U vindt deze informatie en meer op deze pagina. Heeft u toch nog vragen of opmerkingen over hoe de gemeente omgaat met uw privacy? Stel dan uw vraag via gemeente@emmen.nl. Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.