Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Uitbouw of aanbouw bouwen

Wilt u een uitbouw bouwen voor bijvoorbeeld een grotere woonkamer, bijkeuken, berging of, garage? Als uw bouwwerk voldoet aan de voorwaarden, kan uw omgevingsvergunning versneld beoordeeld worden.

Beschrijving

Een aanbouw of uitbouw is een gebouw direct verbonden aan het hoofdgebouw. Ook is het overdekt en heeft het minimaal 2 muren. Voorbeelden hiervan zijn een serre en een erker.

Voor het bouwen van een uitbouw heeft u vaak een omgevingsvergunning van de gemeente nodig. De gemeente gebruikt landelijke regels om te beoordelen of een aan- en of uitbouw is toegestaan. 

Aanvragen

Als uw vergunningsaanvraag voor een uitbouw aan de regels voldoet, wordt deze meestal positief beoordeeld. Deze regels kunt u zelf checken, zie het tabje Voorwaarden. Deze regels gelden ook voor de meeste erkers, serres of carports.  Doe voor de zekerheid altijd de  Vergunningscheck op Rijksoverheid. Soms kunt u zelfs bouwen zonder omgevingsvergunning. 

Heeft u goed alle regels gecheckt, vraag dan een omgevingsvergunning aan voor uw uitbouw. Deze vraagt u aan in het landelijke Omgevingsloket.  

Voorwaarden

  • U moet rekening houden met de buren en het straatbeeld.  Daarnaast moet een uitbouw altijd duidelijk kleiner zijn dan het hoofdgebouw.
  • Bij een woning mag een aan- of uitbouw worden gebouwd als 50% van het achtererfgebied onbebouwd blijft. Ook mag de totale bebouwing niet meer zijn dan 250 m2. Onder de totale bebouwing vallen hoofdgebouwen, bijbehorende bouwwerken en overkappingen. 
  • De goothoogte van een uitbouw is maximaal 3 meter of niet hoger dan eerste bouwlaag / de vloer van de eerste verdieping van de woning.
  • Een uitbouw mag tot maximaal 5 meter achter de achtergevel worden gebouwd. 
  • Een uitbouw mag u niet op het voorerf bouwen, behalve als het een erker is. 
  • Een uitbouw moet minimaal 1 meter achter de gevellijn worden gebouwd. Hij mag op de erfgrens gebouwd worden als de bouwhoogte niet meer dan 3,5 meter is. Een uitbouw hoger dan 3,5 meter moet 3 meter uit de erfgrens staan. 
  • Woningen op een hoek mogen geen uitbouw aan de zijkant van de woning voor het verlengde van de voorgevelrooilijn van de woning om de hoek. 

Uitgebreide informatie en de regels vindt u in de brochure van Rijksoverheid