Toegankelijkheid gemeente.emmen.nl

De gemeente Emmen wil dat iedereen alle informatie en diensten op haar website gemakkelijk kan gebruiken. Daarom werken we aan het verbeteren van de toegankelijkheid van de website. Heeft u hier vragen, tips of opmerkingen over? Neem dan contact met ons op.

Status

De website van de gemeente Emmen voldoet gedeeltelijk aan de eisen uit het Tijdelijk besluit digitale overheid. Bij veranderingen passen wij de toegankelijkheidsverklaring aan. 

Het toegankelijkheidslabel van www.gemeente.emmen.nl. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Onderzoek, maatregelen en planning

De gemeente Emmen heeft deze website laten onderzoeken op de toegankelijkheidseisen (WCAG 2.1 niveau AA). Een onafhankelijk organisatie deed dit en vond een aantal problemen. Deze zijn grotendeels opgelost. De volgende onderdelen maakten deel uit van het onderzoek:

  • gemeentelijke website
  • digitaal loket
  • melding openbare verlichting
  • klanttevredenheidsonderzoek

Documenten

Maatregelen en planning

Dit doen wij om de website toegankelijk te houden en te verbeteren:

  • We verbeteren de onopgeloste bevindingen. Ervaart u een toegankelijkheidsprobleem, neem dan contact met ons op.
  • De website heeft nog een aantal pdf-bestanden die niet toegankelijk zijn. Deze vervangen we zo snel mogelijk door webpagina's. Heeft u problemen met een ontoegankelijke pdf, neem dan contact met ons op. 
  • Van de pdf-formulieren maken we toegankelijke digitale formulieren. We verwachten dat dit eind 2020 klaar is. Heeft u problemen met een ontoegankelijk pdf-formulier, neem dan contact met ons op. 
  • Onze redactie toetst vóór publicatie alle inhoud op toegankelijkheid.
  • Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de inhoud.
  • Onafhankelijke deskundigen toetsen periodiek (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden problemen lossen we op. 

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is beschikbaar voor iedereen. Ook voor mensen met een visuele-, gehoor-, lees- of andere beperking. Een toegankelijke website biedt hulpmiddelen, zodat iedereen de website goed kan gebruiken. Dit betekent dat de website met elke pc, tablet of smartphone te gebruiken is en ook voor mensen met aangepaste apparatuur.

Meer informatie?

Onze complete toegankelijkheidsverklaring leest u in het register op toegankelijkheidsverklaring.nl. Op de website DigiToegankelijk.nl vindt u meer informatie over digitale toegankelijkheid.

Bekijk ook het overzicht met toegankelijkheidsverklaringen van websites van de gemeente Emmen.