Toegankelijkheid gemeente.emmen.nl

De gemeente Emmen vindt het belangrijk dat iedereen alle informatie en diensten op haar website gemakkelijk kan vinden, gebruiken en bekijken. De gemeente zet zich in voor toegankelijkheid en laaggeletterdheid. Daarom werken we aan het verbeteren van de toegankelijkheid van de website. Is de website van de gemeente Emmen, of zijn onderdelen daarvan, voor u niet toegankelijk? Heeft u hier vragen, tips of opmerkingen over? Neem dan contact met ons op.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is beschikbaar voor iedereen. Ook voor mensen met een visuele-, gehoor-, lees- of andere beperking. Een toegankelijke website biedt hulpmiddelen, zodat iedereen de website goed kan gebruiken. Dit betekent dat de website met elke pc, tablet of smartphone te gebruiken is en ook voor mensen met aangepaste apparatuur.

Toegankelijkheid gemeente.emmen.nl

De website van de gemeente Emmen is nog niet helemaal toegankelijk. De gemeente werkt hard om dit voor elkaar te krijgen. Bij veranderingen passen wij de toegankelijkheidsverklaring aan. 

  Onze uitgangspunten

  • In de opbouw van de website houdt de gemeente Emmen rekening met de toegankelijkheid (dit is een voorwaarde).
  • Medewerkers hebben goede kennis van de eisen. Als het nodig is huurt de gemeente experts in. Deze experts denken mee, doen onderzoek en trainen medewerkers.
  • De website voldoet zoveel mogelijk aan de eisen. Hier houdt de webredactie rekening mee in haar dagelijkse werk.
  • Redacteuren maken toegankelijke teksten, afbeeldingen en tabellen op de pagina's van de website.
  • Medewerkers controleren de website periodiek op toegankelijkheid. 

  Status, maatregelen en planning

  De gemeente Emmen heeft deze website laten testen op de toegankelijkheidseisen met de naam 'WCAG 2.1 niveau AA. Een onafhankelijk organisatie deed dit onderzoek en vond een aantal problemen. In 2020 werkt de gemeent Emmen aan de volgende zaken:

  • De website heeft nog een aantal pdf-bestanden die niet toegankelijk zijn, deze worden zo snel mogeljk vervangen door html-pagina's (web-pagina's). Heeft u problemen met een ontoegankelijke pdf, neem dan contact met ons op. 
  • Pdf-formulieren worden omgebouwd naar toegankelijke digitale formulieren. We verwachten dat dit eind 2020 klaar is. Heeft u problemen met een ontoegankleijk pdf-formulier, neem dan contact met ons op. 
  • De gemeente Emmen laat nieuwe versies van de website regelmatig controleren door onafhankelijke experts.

  Meer informatie?

  Onze volledige toegankelijkheidsverklaring leest u in het register op toegankelijkheidsverklaring.nl. Op de website DigiToegankelijk.nl vindt u meer informatie over digitale toegankelijkheid.