Toegankelijkheid gemeente.emmen.nl

De gemeente Emmen vindt het belangrijk dat iedereen alle informatie en diensten op haar website gemakkelijk kan vinden, gebruiken en bekijken. De gemeente zet zich in voor toegankelijkheid en laaggeletterdheid. Daarom werken we aan het verbeteren van de toegankelijkheid van de website. Is de website van de gemeente Emmen, of zijn onderdelen daarvan, voor u niet toegankelijk? Heeft u vragen, tips of opmerkingen over de toegankelijkheid? Neem dan contact met ons op.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is beschikbaar voor iedereen, ook voor mensen met een visuele-, gehoor-, lees- of andere beperking. Een toegankelijke website biedt hulpmiddelen, zodat iedereen de website goed kan gebruiken. Dit betekent dat de website met elke pc, tablet of smartphone te gebruiken is en ook voor mensen met aangepaste apparatuur.

Toegankelijkheid gemeente.emmen.nl

De website van de gemeente Emmen is nog niet compleet toegankelijk. De gemeente werkt hard om hier helemaal aan te voldoen. Bij veranderingen past zij de toegankelijkheidsverklaring aan. 

Onze uitgangspunten

  • In de opbouw van de website houdt de gemeente Emmen rekening met de toegankelijkheid (dit is een voorwaarde).
  • Medewerkers hebben goede kennis van de toegankelijkheidseisen. Als het nodig is huurt de gemeente experts in. Deze experts denken mee, doen onderzoek en trainen medewerkers.
  • De website voldoet zoveel mogelijk aan de toegankelijkheidseisen. Hier houdt de webredactie rekening mee in haar dagelijkse werk.
  • Redacteuren maken toegankelijke teksten, afbeeldingen en tabellen op de pagina's van de website.

Status

De gemeente Emmen heeft deze website laten testen op de toegankelijkheidseisen met de naam 'WCAG 2.0 niveau AA. Een onafhankelijk organisatie deed dit onderzoek en vond een aantal problemen. De gemeente werkt hard aan een oplossing voor deze problemen.

Maatregelen en planning

In 2019 en 2020 werkt de gemeent Emmen aan de volgende zaken:

  • De website heeft nog een aantal pdf-bestanden, deze worden zo snel mogeljk vervangen door html-pagina's (web-pagina's).
  • De besluitenlijsten worden nog als niet-toegankelijke pdf-documenten op de website geplaatst. We werken aan een computersysteem die de besluitenlijsten automatisch kan maken.Ze zijn dan ook direct digitaal toegankelijk. We proberen dit  voor 1 maart klaar te hebben.
  • Pdf-formulieren worden omgebouwd naar toegankelijke digitale formulieren. We verwachten dat dit medio 2020 klaar is.
  • Kaarten en afbeeldingen krijgen een geschreven alternatief.
  • De gemeente Emmen laat nieuwe versies van de website regelmatig controleren door onafhankelijke experts.

Meer informatie?

Op de website DigiToegankelijk.nl vindt u meer informatie over digitale toegankelijkheid.