Raadhuisplein Emmen

default iconTijdelijke regeling energiekosten en verduurzaming

De energieprijzen zijn flink gestegen. Bijna iedereen merkt hier wel iets van. Uw vereniging misschien ook. Er zijn landelijk, regionaal en lokaal al verschillende mogelijkheden en regelingen om uw energieverbruik en -kosten omlaag te brengen en te helpen bij financiële problemen.
Ons college van Burgemeester en Wethouders heeft vorige week een nieuwe tijdelijke regeling energiekosten vastgesteld. Misschien kan uw organisatie hier ook gebruik van maken. De regeling gaat half januari van start. Binnenkort ontvangen alle sportverenigingen een brief van ons met meer informatie.

De regeling bestaat uit twee delen:

  • Financiële hulp bij geldproblemen: wanneer uw organisatie in acute financiële nood zit of dreigt te komen door de gestegen energierekening, kunt u zich bij ons melden. Uw organisatie kan mogelijk via een subsidie een deel van de energiekosten vergoed krijgen.
  • Minder energieverbruik door verduurzaming: daarnaast is het belangrijk om uw energieverbruik terug te dringen. Organisaties die een aanvraag doen voor acute noodhulp, doen ook mee in een verduurzamingstraject. Onderdeel hiervan is een energiescan. Wanneer uw organisatie geen acute financiële nood heeft, maar wel wil meedoen in dit verduurzamingstraject, dan biedt de gemeente hiervoor ook een mogelijkheid. Op basis van de scan maken we samen met u een plan van aanpak. De gemeente stelt voor deze verduurzamingsmaatregelen per organisatie maximaal
    € 7.500,- als subsidie beschikbaar. Daarnaast is er een mogelijkheid om een renteloze lening aan te gaan.
Chat met een medewerker