Landschap met water en bomen

Terrassen krijgen blijvend de ruimte

06 april 2023
Algemeen nieuws

Tijdens de coronapandemie in het voorjaar van 2021 waren de terrassen groter, zodat mensen op afstand van elkaar konden zitten. Nu dit niet meer nodig is, heeft het college van burgemeester en wethouders deze week nieuwe regels voor het terrassenbeleid vastgesteld. Dit beleid is nodig omdat ondernemers en de gemeente graag meer duidelijkheid willen wat wel en niet mag. In het beleid staan afspraken zodat er rondom de terrassen voldoende ruimte is voor:

  • loop- en fietsroutes
  • hulpdiensten
  • de markt 
  • bereikbaarheid van winkels en evenementen   

Levendigheid en leefbaarheid

Tijdens corona zorgden de terrassen voor een aantrekkelijk en levendige gemeente. Dat willen we graag zo houden. Door volle terrassen blijven bezoekers langer in de centra, waar ook andere ondernemers voordeel van kunnen hebben. Ook zorgt het voor behoud van de centrumfuncties in de dorpen en daarmee de leefbaarheid. Ondernemers hebben veel vrijheid in kleur en kwaliteit van het meubilair. Om te voorkomen dat de openbare ruimte te rommelig wordt, staan er in het terrassenbeleid regels voor onder andere reclame.  

Overleg met horecaondernemers

Het nieuwe terrassenbeleid is gemaakt in samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland en de horecaondernemers. We hebben de Erkende Overlegpartners en de leden van de gemeenteraad over de resultaten geïnformeerd. Alle ondernemers krijgen een exploitatievergunning met een tekening van het terras.

Meer duidelijkheid

Wethouder Guido Rink: “Met het nieuwe terrassenbeleid hopen we meer duidelijkheid te geven aan horecaondernemers, bijvoorbeeld over aan welke afmeting hun terras moet voldoen. Zo kunnen ondernemers een betere inschatting maken of eventuele investeringen in tafels en stoelen nodig zijn. Voor de gemeente biedt het nieuwe beleid meer duidelijkheid als het gaat om veiligheid, leefbaarheid en handhaving.”

Chat met een medewerker