taxes iconSubsidie voor sociaal culturele activiteiten

Vrijwilligersorganisaties kunnen subsidie aanvragen voor het organiseren van sociaal-culturele activiteiten. Dit is de subsidie frisse doorstart Emmen na corona.

Beschrijving

Let op: u kunt geen subsidie meer aanvragen. Dat kon tot 1 augustus 2022. U kunt weer subsidie aanvragen als er budget beschikbaar is. 

Alle typen organisaties die draaien op de inzet van vrijwilligers kunnen een aanvraag indienen. Bijvoorbeeld sportverenigingen, buurt- of dorpshuizen, scoutinggroepen, gezelligheidsverenigingen en culturele organisaties. De provincie Drenthe heeft een bedrag van 100.000 euro beschikbaar gesteld. Iedere organisatie kan een bedrag van maximaal 1000 euro ontvangen.  

Voorwaarden

U moet een vrijwilligersorganisatie of rechtspersoon zijn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Hoe lang gaat het duren?

U kunt de subsidie aanvragen tot 1 augustus 2022. Als het budget op is, stopt de mogelijkheid voor het aanvragen van een bijdrage. 

Contact

Voor meer informatie kunt u terecht bij team BOS of ABS van de gemeente Emmen, tel 14 0591.

Of per email naar: gemeente@emmen.nl