Twee mensen zittend op een bankje

build-reside iconStappenplan verbouwen en uitbouwen

Onderstaand stappenplan helpt u om te bepalen wat u kunt doen als u veilig wilt verbouwen of uitbouwen. U leest hierin per stap wat u zelf kunt doen, hoe de gemeente u helpt en welke specialist nodig is. U kunt het ‘stappenplan verbouwen en uitbouwen’ opvragen bij het Servicepunt.

Stap 1 A: U verzamelt informatie

Als u wilt gaan verbouwen, dan kunt u vragen of in het archief van Gemeente Emmen informatie is over uw gebouw. Het kan zijn dat hier al informatie is te vinden over de grond of fundering van uw gebouw.

Stap 1 B: U kiest een deskundige

U kiest zelf een deskundige en/of een bouwkundig bureau (zoals een ingenieursbureau).

Stap 1 C: U informeert de gemeente

Heeft u een vergunning nodig? Dan vertelt u de gemeente dat u uw gebouw wilt verbouwen of uitbreiden.

Stap 2 A: De deskundige doet onderzoek naar de constructie

De deskundige kijkt naar:

 • Aantasting
 • Scheurvorming
 • Onacceptabele vervorming
 • Scheefstand 
 • Verzakkingen. 

De deskundige gaat ook met u in gesprek over wat hij of zij heeft gezien. 

De deskundige onderzoekt het bestaande gebouw en kijkt naar:

 • de belastingen (zowel horizontaal als verticaal) waarop de constructie is ontworpen, en 
 • of de constructie extra draagvermogen heeft. 
 • Let op: de stabiliteit van een bouwobject moet altijd aangetoond worden.

De deskundige onderzoekt bij het nieuwe ontwerp:

 • welke belastingen op de constructie aangrijpen, en
 • hoe deze belastingen kunnen worden afgedragen naar de fundering.

Tot slot onderzoekt de deskundige onderzoekt de invloed van het nieuwe ontwerp op het bestaande gebouw. Hij of zij kijkt naar de constructie-onderdelen en de invloed van de belastingtoename op alle onderdelen van de draagconstructie: vloeren, onderliggende constructie en/of fundering.   

Stap 2 B: De Deskundige stelt een aantal zaken vast

De deskundige stelt vast of de bestaande draagconstructie aangepast en versterkt moet worden. De deskundige stelt ook vast op welke manier rekening gehouden moet worden met de toegepaste berekeningsmethodes en de eigenschappen van de toegepaste materialen in de bepaalde bouwperiode.

Er zijn drie mogelijke uitkomsten. 

 1. Er kunnen maatregelen nodig zijn met betrekking tot de veiligheid van het bestaande gebouw. De bestaande constructie moet versterkt of verstijfd worden. De uitwerking van de herstelmaatregelen moet ingeleverd worden bij de afdeling BWT. Zij beoordelen de herstelmaatregelen.
 2. De bestaande constructie is veilig gebleken. De uitvoering van herstelmaatregelen is niet nodig. 
 3. Er zijn geen gegevens gevonden over de constructie van het gebouw. Het bestaande gebouw moet verder worden onderzocht. Daarna wordt vastgesteld of het bestaande gebouw nog steeds voldoet aan de regels van het Bouwbesluit.

Het nieuwe ontwerp moet voldoen aan het bouwbesluit.

Stap 3: U deelt het verslag met de gemeente

Het verslag van de deskundige stuurt u naar de gemeente. Dit verslag wordt toegevoegd aan de aanvraag voor de verbouwing of uitbreiding.

Stap 4 A: De gemeente controleert het rapport

Een inspecteur van de gemeente controleert uw rapport. Als er onduidelijkheden zijn, dan vraagt de inspecteur naar uitleg bij de deskundige.

Stap 4 B: De gemeente verstrekt een vergunning

Als alles duidelijk is, geeft de gemeente u een vergunning.

Stap 4 C: De gemeente bezoekt de bouwlocatie

Als u gaat starten met de werkzaamheden, dan meldt u dat bij de gemeente. Als de fundering klaar is, dan komt een inspecteur van de gemeente bij u langs. Op dat moment stellen we zeker dat er veilig gebouwd wordt. Ook kijkt de inspecteur met u mee als er problemen zijn. Hij of zij helpt u dan met het vinden van een oplossing om veilig te (ver)bouwen. 

Chat met een medewerker