Landschap met water en bomen

Sneller meedoen met taalondersteuning op de werkvloer

16 november 2023
Algemeen nieuws

Voor nieuwkomers in Nederlands is taal vaak een grote drempel bij het vinden van werk en op de werkvloer zelf. Daarom zijn gemeenten Emmen, Borger-Odoorn en Coevorden, samen met EMCO-groep, Menso, Wedeka, Drenthe College en IVIO-Opleidingen op 9 november gestart met het creëren van 300 taalrijke werkplekken bij werkbedrijven en reguliere werkgevers in de regio. Het Europese Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF) heeft hiervoor subsidie gegeven. 

Nieuwe Wet Inburgering

Met de nieuwe Wet Inburgering, die vorig jaar is ingevoerd, is er meer aandacht voor participatie op het gebied van werk. Dit project biedt inburgeringsplichtige statushouders extra taalgerichte ondersteuning en begeleiding op de werkplek. De ontwikkeling van beroepsvaardigheden wordt gecombineerd met het leren van de Nederlandse taal, om zo drempels weg te nemen richting de arbeidsmarkt.

Ondersteuning op de werkvloer

Ook werkgevers worden ondersteund vanuit het project, onder andere door de inzet van jobcoaches en cultuurspecialisten om te zorgen voor meer kennis en verbinding. Op deze manier hopen de samenwerkende partijen werkgevers te helpen bij het duurzaam invullen van vacatures en krijgen statushouders meer kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Werkplekken gezocht

Een deel van de taalrijke werkplekken wordt gerealiseerd bij werkbedrijven EMCO-groep en Wedeka. Daarnaast wordt gezocht naar reguliere werkgevers die op zoek zijn naar nieuwe werknemers en deze groep een kans wil geven door het bieden van participatietrajecten of een arbeidscontract. Werkgevers die interesse hebben, kunnen voor meer informatie contact opnemen met Geert Veenstra van Menso via g.veenstra@menso-emmen.nl of 06 46000744.

Chat met een medewerker