Landschap met water en bomen

Schetsontwerp Bargerveen Buffer Zuid klaar

28 juni 2022
Algemeen nieuws

Het schetsontwerp voor de Buffer Zuid van Bargerveen is klaar. Het ontwerp geeft een beeld hoe de buffer eruit kan gaan zien. Maandag 27 juni hebben betrokken organisaties het schetsontwerp gepresenteerd in Nieuw-Schoonebeek aan inwoners en belangstellenden.

Tussen Bargerveen en Nieuw-Schoonebeek komt een bufferzone van 220 hectare: Buffer Zuid. De buffer loopt als een soort strook van 500 meter breed, langs de huidige Stheemanstraat, van de Duitse grens tot aan de Kerkenweg. Grote waterpartijen in de buffer zijn nodig om te voorkomen dat het water weglekt uit het Bargerveen. Het water lekt weg naar de grond die lager ligt. Daardoor droogt het hoogveen uit. Om dat te voorkomen is veel water nodig. De buffer zorgt daarvoor. En voor droge voeten voor mensen die in de buurt wonen van het Bargerveen en de landbouw.

Ruimte voor recreëren

In het schetsontwerp is ruimte voor recreatiemogelijkheden. Er komen fiets- en wandelpaden, natuurlijke speelplekjes en gelegenheid om te kanoën en suppen. Horeca is ook mogelijk in de zuidwesthoek. Aan de oostkant is er de aanleg van ecolodges.

Proces

In september gaan alle officiële ruimtelijke plannen in procedure. Naast het bestemmingsplan en de milieueffectrapportage (MER) voor buffer Zuid zijn dat ook het projectplan waterwet en het bestemmingsplan voor het landbouwgebied rond de buffer. De start van de procedure wordt formeel bekendgemaakt door de gemeente Emmen en het waterschap Vechtstromen. U heeft vanaf dat moment zes weken de tijd om een zienswijze in te dienen. Als alles goed gaat, worden de plannen begin 2023 vastgesteld. Intussen wordt het schetsontwerp verder uitgewerkt naar een definitief ontwerp.

Meer weten? 

Meer informatie over het project Buffer Zuid leest u op de website van Bargerveen-Schoonebeek.

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Wilt u een afspraak maken? Of heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon 14 0591
E-mail Contactformulier
WhatsApp 0611198769
Adres Raadshuisplein 1, Emmen

Contact met de zwembaden

www.zwemmeninemmen.nl

Openingstijden gemeentehuis

Maandag 08.30 - 16.30 uur
Dinsdag 08.30 -16.30 uur
Woensdag 08.30 -16.30 uur
Donderdag 08.30 - 19.00 uur
Vrijdag 08.30 -16.30 uur

Hoe beoordeelt u onze site?

Werk mee met ons tevredenheidsonderzoek. Vaker meedoen met onderzoeken? Meld u dan aan voor ons klantenpanel.

© 2022 Gemeente Emmen