other iconRekenkamercommissie

De rekenkamercommissie onderzoekt ieder jaar of het college van burgemeester en wethouders goed en nuttig werkt. Zij controleert:

  • Of het doel is bereikt
  • Of het op een goede manier is gebeurd
  • Of het volgens de regels is gegaan

Onderwerpen

De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en inwoners kunnen onderwerpen inleveren om te onderzoeken. De commissie kiest zelf de onderwerpen uit die zij gaan onderzoeken. Onderwerpen moeten gaan over beleid of activiteiten waar de gemeente verantwoordelijk voor is én over iets wat mensen helpt.

Voorstel voor een onderzoek?

Wilt u een onderwerp indienen voor een onderzoek? Laat het ons weten! Of wilt u meer weten over de rekenkamercommissie? Neem contact op met Caroline de Widt, secretaris van de rekenkamercommissie, via 140591 of griffie@emmen.nl. Of kijk bij de leden van de rekenkamercommissie.

Resultaten van de onderzoeken

De rekenkamercommissie schrijft de resultaten van de onderzoeken op in documenten en geeft dit aan de raad. De raad bespreekt het daarna in een vergadering. 

Chat met een medewerker