Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Reisdocument voor vluchtelingen

Vluchtelingen die in Nederland wonen, kunnen een vluchtelingenpaspoort aanvragen. Hiermee kunt u naar het buitenland reizen.

Beschrijving

Het vluchtelingenpaspoort is in alle landen geldig, behalve in uw land van herkomst. Vaak heeft u ook een visum nodig. U kunt alleen een reisdocument voor vluchtelingen aanvragen als u kunt aantonen dat u geen paspoort kunt krijgen in het land waar u vandaan komt.

Voor de aanvraag van een nieuw vluchtelingenpaaspoort moet u de status 'vluchteling' hebben. U heeft een vluchtelingenstatus als u een verblijfsvergunning asiel heeft voor bepaalde of onbepaalde tijd. Dit is document type III of IV. Ook kinderen hebben een eigen paspoort nodig. Kinderen vanaf 14 jaar moeten zich in Nederland kunnen identificeren. 

De geldigheid van het reisdocument voor vluchtelingen hangt af van de geldigheid van de verblijfsvergunning. Het is maximaal 5 jaar geldig.

Heeft u niet de vluchtelingenstatus? Kijk dan bij: Reisdocument aanvragen voor vreemdelingen.  

Aanvragen

U neemt bij de aanvraag het volgende mee:

  • een geldig verblijfsvergunning (type III of IV);
  • 1 kleurenpasfoto die voldoet aan de richtlijnen; 
  • voldoende geld. U moet uw reisdocument betalen bij de aanvraag. U kunt contant of met uw pinpas betalen.

Voor kinderen onder de 18 jaar:

  • uw kind moet mee met de aanvraag. 
  • kinderen die jonger zijn dan 18 jaar hebben voor het aanvragen van een reisdocument voor vreemdelingen altijd schriftelijke toestemming nodig van beide ouders (of van degene die de ouderlijke macht heeft). Het formulier moet ondertekend worden door de gezaghouder(s). Weigert één van de gezaghouders toestemming te geven? Dan kunt u vervangende toestemming aanvragen bij de rechtbank.

Voorwaarden

De voorwaarden voor een vluchtelingenpaspoort zijn:

  • U heeft een vluchtelingenstatus voor bepaalde of onbepaalde tijd (type III of IV);
  • U staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente waar u het vluchtelingenpaspoort aanvraagt.

Kosten

Reisdocument voor vluchtelingen, ongeacht leeftijd:  € 57,30.  

(tarief 2022) 

Meer informatie