Proefprojecten Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor bouwen

Vraagt u een omgevingsvergunning aan of bent u van plan om deze aan te vragen omdat u gaat bouwen of verbouwen? Dan zijn wij op zoek naar u. Vanaf 1 januari 2022 gaan namelijk twee nieuwe wetten in: De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Deze twee nieuwe wetten veranderen de manier waarop gemeenten omgevingsplanactiviteiten behandelen en toetsen. Om goed voorbereid te zijn op deze nieuwe wetten zoeken we, in eerste instantie, 2 proefprojecten in gevolgklasse 1 (denk hierbij bijvoorbeeld aan het bouwen of verbouwen van een vrijstaande woning, een recreatiewoning of bedrijfshal). Kortom projecten die we samen met u volgens de nieuwe wetgeving kunnen oppakken.

Proefprojecten

Met de proefprojecten bereiden we ons voor op de komst van de nieuwe wetten. Hierbij helpen we u om uw aanvraag voor de Omgevingsplanactiviteit te doen en lopen we samen met u en een Kwaliteitsborger (een bureau dat de technische kwaliteit van de aanvraag vasthoudt) het traject van technische toetsing volgens de uitgangspunten van de Wet kwaliteitsborging door. 
Omdat het om een proefproject gaat begeleiden wij uw traject samen met u en nemen wij de kosten van de inzet van de Kwaliteitsborger voor onze rekening. 
We werken daarvoor samen met de erkende Kwaliteitsborger gBou, Plangarant en ZiN kwaliteitsborging, die al de nodige ervaring hebben met kwaliteitsborging en die werken met beoogde gecertificeerde instrumenten. U kunt ook zelf een erkend Kwaliteitsborger kiezen. Ook dan bekostigt de gemeente de inzet van de Kwaliteitsborger.

Aanvragen die vallen onder gevolgklasse 2 en 3 komen niet in aanmerking voor de proefprojecten. 
Hieronder vallen bijvoorbeeld een uitbreiding van een ziekenhuis, bouwwerken hoger dan 70 meter, het bouwen en uitbreiden van een zorginstelling of de verbouw van monumenten. Vooralsnog blijft de gemeente de bouwtechnische toets doen bij deze aanvragen. 

Informatieavond 15 september 2020

Op 15 september 2020, van 19:00 tot 21:00 uur, vertellen wij u graag meer over de proefprojecten en de Wet kwaliteitsborging en de Omgevingswet. U bent dan van harte welkom op het gemeentehuis in Emmen, Raadhuisplein 1. Wilt u bij deze informatieavond aansluiten? Meld u dan via een e-mail aan. Aanmelden kan tot 9 september 2020. 

Contact

Heeft u op dit moment vragen over de proefprojecten? Of wilt u meedoen met een proefproject? Neem dan gerust contact met ons.