Woonwagen of woonwagenstandplaats

In de gemeente kunt u op bepaalde plaatsen in een woonwagen wonen. Zo kunt u een woonwagenstandplaats huren. Op deze plek kunt u een eigen woonwagen neerzetten. Het aantal standplaatsen en woonwagens is beperkt. Hou rekening met een eventuele wachtlijst.

Nieuwe inschrijvingen
Wilt u in aanmerking komen voor een standplaats, dan kunt u zich hiervoor in laten schrijven. Voor het huren van een standplaats dient u wel aan een aantal voorwaarden te voldoen. Heeft u hierover vragen dan kunt u bellen met de gemeente via telefoonnummer 14 0591.

Aanvraag 

Nieuwe inschrijvingen
Wilt u in aanmerking komen voor een standplaats, dan kunt u zich hiervoor in laten schrijven (zie inschrijfformulier onderaan op deze pagina).

Heeft u hierover vragen dan kunt u bellen met de gemeente via telefoonnummer 14 0591.

Zo vraagt u een vergunning voor het plaatsen van een woonwagen aan:

 • Ga naar Omgevingsloket online.
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een vergunning nodig heeft. U kunt de vergunning meteen aanvragen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning

Zo huurt u een woonwagenstandplaats of woonwagen:

 • Schrijf u in bij de gemeente of een wooninstelling.
Online aanvragen 
AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.