Wmo-voorziening aanvragen

In de Wmo wordt gekeken naar wat iemand zelf kan en wat familie, vrienden en bekenden kunnen doen. Lukt het niet zelf of met mensen uit uw netwerk? Dan is het mogelijk via de Wmo ondersteuning op maat te krijgen. Als u een Wmo-voorziening nodig denkt te hebben, dan kunt u contact opnemen met Stichting De Toegang. De Toegang werkt onafhankelijk van de gemeente, zij helpt u met uw hulpvraag.

De Toegang geeft hulp bij het schoon houden van uw huis, woonbegeleiding, dagopvang of beschermd wonen. Sinds 1 januari 2017 zijn er in Emmen zes toegangsteams, verdeeld over zes gebieden. De toegangsteams bevinden zich bij u in de buurt.De Toegang is er voor schoonmaakondersteuning, begeleiding en beschermd wonen

De Toegang voert gesprekken voor schoonmaakondersteuning, begeleiding en beschermd wonen. U kunt ook u ook bij De Toegang terecht voor Jeugdhulp, Wmo-hulpmiddelen en Schulddienstverlening en overige Wmo-taken. Ook bij het Zorgloket van de gemeente en andere loketten kunt u uw vraag stellen.

Keukentafelgesprek

Tijdens een keukentafelgesprek komt uw situatie uitgebreid aan bod. Hoe ziet uw leven eruit? Wat gaat goed? Wat kan beter? Er wordt gekeken naar uw eigen kracht en netwerk en naar passende voorzieningen. Tijdens dit keukentafelgesprek kijkt de toegangsmedewerker naar verschillende dingen zoals uw: gezinssituatie, gezondheid en zelfstandigheid. U mag iemand uit uw netwerk meenemen naar dit gesprek. Weet u niet wie u moet vragen? Dan kunt u gratis een beroep doen op de cliëntondersteuning van MEE Drenthe.

Als de toegangsmedewerker na het keukentafelgesprek een Wmo-voorziening adviseert, dan kunt u daarvoor een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente zal vervolgens een officieel Wmo-besluit nemen.De toegangsmedewerker vertelt u hoe lang het duurt voordat u dit besluit ontvangt.

Eigen bijdrage

Het gesprek met de Toegang is gratis. Als u uiteindelijk een Wmo voorziening nodig heeft, dan kan het zijn dat u wel een eigen bijdrage moet betalen. Dit hangt af van uw inkomen. Het CAK berekent de eigen bijdrage. Dit kunt u ook tijdens het gesprek overleggen met de medewerker van De Toegang. Op www.HetCak.nl  kunt u uw eigen bijdrage berekenen.

PGB

Soms kunt u met een persoonsgebonden budget zelf uw hulp regelen. U kiest dan bijvoorbeeld zelf wie u inhuurt voor ondersteuning in de huishouding. Dit kan een professionele kracht zijn, maar ook een buurvrouw of een familielid.

Klachten

Heeft u een klacht over de zorg of ondersteuning? Neem dan contact op met de onafhankelijke Ombudsman sociaal domein.

 

U kunt De Toegang op werkdagen van 8.30-16.30 uur bereiken via: 0800 - 15 25 (gratis). Meer informatie over Stichting De Toegang vindt u op de website van De Toegang, evenals alle locaties van De Toegang