Vrijwilligerswerk, verzekering

Een vrijwilliger is iemand die zich onverplicht en onbetaald inzet voor de samenleving. Veel van onze inwoners doen vrijwilligerswerk.

De gemeente Emmen wil graag dat deze vrijwilligers verzekerd zijn. De gemeente heeft daarom een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten. Men hoeft zich hiervoor niet aan te melden. Alle vrijwilligers zijn automatisch verzekerd. Maatschappelijke stagiaires en mantelzorgers kunnen ook gebruik maken van deze verzekering. Leden van de vrijwillige brandweer en politie zijn echter niet verzekerd onder deze verzekering. Via de vrijwilligersverzekering zijn mensen verzekerd voor ongevallen, schade aan persoonlijke eigendommen en voor aansprakelijkheid.

Schade?

Indien er sprake is van schade tijdens uw vrijwilligerswerk, dient u zo spoedig mogelijk contact te leggen met de organisatie/ persoon waarvoor u de werkzaamheden verricht. Daar meldt u de schade. Vervolgens vult u samen het schadeformulier in (zie tabblad Aanvragen). Onderteken beide het formulier, scan het volledig ingevulde formulier en mail deze naar de gemeente. De exacte procedure vindt u bij het tabblad 'Aanvragen'.  

Overigens wordt altijd eerst gekeken of er een eigen (andere) verzekering is die dekking biedt. 

Aanvraag 
  • Indien er sprake is van schade tijdens uw vrijwilligerswerk, dient u zo spoedig mogelijk contact te leggen met uw organisatie waarvoor u de werkzaamheden verricht. Daar meldt u de schade. Indien nodig doet u ook aangifte bij de politie (bijvoorbeeld bij diefstal van eigendommen).
  • Indien u via een organisatie vrijwilligerswerk doet, kan het zijn dat zij de schade moeten melden bij hun verzekeraar. Indien u zelfstandig vrijwilligerswerk doet, dient u na te gaan of de schade gedekt is op uw eigen verzekeringen. Dit kan zijn de particuliere aansprakelijkheid, ziektekostenverzekering, autoverzekering, rechtsbijstandverzekering, ongevallenverzekering etc. Belangrijk daarbij om te weten is dat de vrijwilligerspolis van de gemeente Emmen een ‘vangnet verzekering’ is, dat wil zeggen dat uw eigen verzekeringen of die van uw organisatie voorgaan.
  • Zorg dat u een bevestiging krijgt van uw organisatie omtrent de dekking. Of zorg dat u van uw eigen verzekeringsmaatschappij een bevestiging krijgt. Indien de schade niet door uw organisatie of door uw eigen verzekeringsmaatschappij verzekerd is, of u beschikt niet over de dekking zoals deze voorkomt in de vrijwilligerspolis van Emmen, kunt u een beroep doen op de vrijwilligerspolis.
  • Indien mogelijk vul samen met de organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk verricht het formulier in. Onderteken beide het formulier, scan deze in en mail (verzekeringen@emmen.nl) of zend deze naar Gemeente Emmen, PJC-verzekeringen, Postbus 30001 7800 RA Emmen.
  • Zorg dat bij de verzending een kopie van alle correspondentie aanwezig is van uw eigen verzekeringsmaatschappij en/of zorg ook voor kopieën van mogelijke aankoopnota’s facturen of andere zaken die de schade aangaan.
  • De gemeente Emmen zal het formulier registreren en deze doorzenden naar Aon Risk Services.
  • Aon Risk Services zal met u contact leggen om de schade te gaan behandelen.
  • De schade zal, zonder verdere tussenkomst van de gemeente Emmen, met u worden afgewikkeld. De gemeente wordt naderhand op de hoogte gebracht van de afwikkeling van de schade.

Voor meer informatie over de vrijwilligersverzekering kan contact op worden genomen met de gemeente Emmen, Team Verzekeringen (afdeling PJC-verzekeringen) via telefoonnummer: 14-0591 of via email: verzekeringen@emmen.nl