Voorschot op bijstandsuitkering

Als u een bijstandsuitkering aanvraagt moet de gemeente eerst een beslissing nemen. Als dit langer duurt dan 4 weken ontvangt u een voorschot. De gemeente betaalt aan u het voorschot binnen 4 weken na uw aanvraag van een bijstandsuitkering.