Vliegen met drones

Voor het vliegen met drones gelden alleen rijksregels. Hierop mag de gemeente in principe geen aanvullende regelingen maken, tenzij het in de rijksregeling is aangegeven. Dus de gemeente kan ook geen vergunning voor drones verlenen.

Je mag niet vliegen met een drone over:

  • huizen, gebouwen en binnen de bebouwde kom 
  • kunstwerken
  • industrie- en havengebieden
  • grote groepen mensen 
  • spoorlijnen en treinrailsen 
  • de openbare weg 

In Emmen is het bijvoorbeeld in de Oude Dierentuin niet toegestaan om te vliegen met drones. Dit gebied valt binnen de bebouwde kom met aaneengesloten bebouwing. Ook is het park een plaats waar overdag veel mensen komen.