Verklaring omtrent het gedrag aanvragen

Met een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) laat u zien dat u zich in het verleden goed gedragen heeft. Werkgevers en andere organisaties kunnen hierom vragen. U vraagt de VOG aan bij Justis of bij de gemeente.

U kunt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) op drie manieren aanvragen:

Wij raden u aan om de VOG digitaal aan te vragen. Dat is eenvoudiger en sneller. Hier zijn wel beperkingen aan verbonden, dus leest u vooraf goed alle informatie door. Op de website van Justis worden de 3 aanvraagmogelijkheden uitgebreid toegelicht.

Digitaal aanvragen

Het is alleen mogelijk een VOG digitaal aan te vragen als de aanvraag digitaal is klaargezet door de organisatie die de VOG van u vraagt. De organisatie moet dan met eHerkenning (een middel waarmee bedrijven en organisaties zich online kunnen identificeren) inloggen op de website van het Ministerie. Vraag uw organisatie of zij deze mogelijkheid biedt. De organisatie (bijvoorbeeld een (toekomstige) werkgever) moet de beschikking hebben over eHerkenning. Uw organisatie bereidt de aanvraag online voor. U ontvangt vervolgens een e-mail (met een link en een aanvraagcode) met de mededeling dat van u een VOG wordt gevraagd. Via een link in deze e-mail kunt u inloggen in DigiD. Daar rondt u de VOG-aanvraag af door te bevestigen dat uw gegevens juist zijn opgenomen (als dat het geval is). Vervolgens wordt uw aanvraag door Justis in behandeling genomen. Justis informeert u schriftelijk over de afhandeling van uw aanvraag.

Aanvragen via de gemeente (mede door een ingevuld aanvraagformulier) op afspraak

U vraagt een VOG via de gemeente aan door een volledig ingevuld aanvraagformulier in te dienen bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven in de BRP. Maak hiervoor eerst online een afspraak. U ontvangt dit formulier van degene die u vraagt een VOG te overleggen. Meestal is dat uw (toekomstige) werkgever.

Aanvragen via Justis wanneer u niet staat ingeschreven in de BRP

Als u niet voorkomt in de Basisregistratie Personen (BRP), of als u geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, moet u de VOG rechtstreeks bij Justis aanvragen.

Wanneer heeft u een VOG nodig?

Werkgevers en andere organisaties kunnen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen. Met een VOG laat u zien dat uw gedrag geen bezwaar is voor een bepaalde taak of functie. Justis onderzoekt of u iets strafbaars heeft gedaan in het verleden. Een VOG is bijvoorbeeld verplicht voor onderwijzers, beginnende taxichauffeurs en mensen in de kinderopvang. Een VOG kan ook nodig zijn als u:

 • een visum of werkvergunning aanvraagt
 • tijdelijk werkt
 • als vrijwilliger gaat werken

De VOG is gratis voor vrijwilligers die met kwetsbare mensen werken. De organisatie waarvoor u werkt moet zich eerst aanmelden.

Medewerkers in de kinderopvang en peuterspeelzalen moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. Een VOG toont aan dat hun gedrag in het verleden geen bezwaar is voor het werken met kinderen. Er zijn speciale VOG-aanvraagformulieren voor deze medewerkers. Werkt u in de kinderopvang of bij een peuterspeelzaal en heeft u tussen 1 juli 2011 en 28 februari 2013 een VOG gekregen? U moet uw VOG binnen 2 jaar vernieuwen.

Gratis voor vrijwilligers sinds 1 januari 2015 rechtstreeks via Justis.nl

Vanaf 1 januari 2015 kan een grote groep vrijwilligers aanspraak maken op een gratis VOG. Naast vrijwilligers die werken met kinderen kunnen ook vrijwilligers die werken met mensen met een verstandelijke beperking een gratis VOG krijgen. Bovendien is het dan mogelijk om de aanvraag zonder betaling af te ronden, waardoor achteraf geen declaraties meer nodig zijn. Daarvoor moet de VOG wel digitaal worden aangevraagd bij Justis. VOG’s die bij het gemeenteloket worden aangevraagd komen achteraf niet in aanmerking voor vergoeding.

Vrijwilligers in de sport krijgen de VOG ook gratis als de bond is aangesloten bij NOC*NSF. (zie ook tabblad Aanpak).

Aanvraag 

U kunt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) op drie manieren aanvragen:

Hier zijn wel beperkingen aan verbonden, dus leest u vooraf goed alle informatie door. Op de website van Justis worden de 3 aanvraagmogelijkheden uitgebreid toegelicht.

Via de gemeente waar u staat ingeschreven.

U vraagt een VOG (voor een natuurlijk persoon / NP) via de gemeente aan door een volledig ingevuld aanvraagformulier in te leveren bij de afdeling Klant Contact Centrum van de gemeente waar u staat ingeschreven. Maak hiervoor een afspraak bij de gemeente. U ontvangt het aanvraagformulier van degene die u verzoekt een VOG te overleggen, dit is meestal uw (toekomstige) werkgever. Deze moet op het formulier aangeven wat het doel van de aanvraag is en op welke functieaspecten de medewerker gescreend moet worden. Als u een papieren aanvraagformulier hebt gekregen, maakt u met de gemeente een afspraak en gaat met het formulier naar het gemeentehuis. Een verklaring omtrent gedrag moet altijd persoonlijk worden aangevraagd.

Wanneer u de aanvraag via de gemeente indient, moet u bij de gemeente een geldig identiteitsbewijs tonen en de kosten van de aanvraag (de leges) voldoen. Vervolgens stuurt de gemeenteambtenaar het aanvraagformulier met een bewijs van inschrijving in de Basisregistratie Personen naar Justis (de screeningsautoriteit van het Ministerie van Veiligheid en Justitie).

Zo vraagt u online een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan:

 • Vraag na bij de organisatie waarvoor u een VOG nodig heeft of zij de aanvraag digitaal kunnen klaarzetten.
 • U ontvangt een e-mail met daarin een link om de aanvraag af te ronden.
 • Log in met uw DigiD.
 • Controleer uw gegevens.
 • U betaalt de VOG online met iDEAL.
 • U krijgt de VOG thuisgestuurd.

Kan de organisatie de aanvraag niet digitaal klaarzetten? Vraag dan om het aanvraagformulier bij de organisatie.

 • Vul het aanvraagformulier in.
 • Lever het ingevulde formulier in bij de gemeente waar u ingeschreven staat.
 • Neem uw geldige identiteitsbewijs mee.
 • U betaalt de VOG bij de aanvraag.
 • De gemeente stuurt uw aanvraag door naar Justis.
 • U krijgt de VOG thuisgestuurd.

Vergeet vooraf niet uw afspraak te maken voor het inleveren van uw ingevulde formulier. Tijdens het inleveren doet u uw aanvraag voor uw VOG!

De volgende personen kunnen de aanvraag doen:

 • uw echtgenoot of geregistreerd partner, als hij of zij op hetzelfde adres ingeschreven staat als u. Hij of zij kan de aanvraag op dezelfde manieren doen als u: online, aan de balie, schriftelijk of per fax. Een machtiging is niet nodig.
 • een willekeurig iemand, als u die persoon machtigt

Iemand machtigen 

Een machtiging afgeven kan met het machtigingsformulier, zie onderaan deze pagina. Voor de aanvraag van uw akte, heeft de gemeente een originele handtekening nodig. Het machtigingsformulier mag daarom geen scan zijn of een kopie, want dan is de handtekening niet meer origineel. Houdt u hiermee rekening als u uw machtiging afgeeft aan de persoon die uw akte gaat aanvragen.

U kunt de Verklaring Omtrent Bedrag ook digitaal aanvragen via Justis.nl. Gebruik hiervoor het digitale aanvraagformulier hieronder, bij 'Formulieren'.

Gratis voor vrijwilligers per 1 januari 2015 rechtstreeks via Justis.nl

Vanaf 1 januari 2015 kan een grote groep vrijwilligers aanspraak maken op een gratis VOG. Naast vrijwilligers die werken met kinderen kunnen ook vrijwilligers die werken met mensen met een verstandelijke beperking een gratis VOG krijgen. Bovendien is het dan mogelijk om de aanvraag zonder betaling af te ronden, waardoor achteraf geen declaraties meer nodig zijn. Daarvoor moet de VOG wel digitaal worden aangevraagd bij Justis. VOG’s die bij het gemeenteloket worden aangevraagd komen in 2015 niet in aanmerking voor vergoeding.

Hoe vraagt u als bedrijf een verklaring omtrent gedrag (VOG RP) aan?

De aanvraag van een VOG voor rechtspersonen (VOG RP) moet worden gedaan door een vertegenwoordiger van de rechtspersoon. Bijvoorbeeld een bestuurder, vennoot of beheerder. Deze vertegenwoordiger moet hiertoe bevoegd zijn op grond van statuten of een verleende machtiging. Lees verder voor meer informatie over een VOG aanvragen voor rechtspersonen.

Binnen 4 tot 8 weken krijgt u te horen of u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) krijgt. Als u geen strafbare feiten heeft gepleegd, krijgt u de VOG meestal binnen anderhalve week.

Iedereen kan een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. U krijgt een VOG als u geen strafbare feiten heeft gepleegd. Heeft u wel iets strafbaars gedaan? Dan kijkt Justis of dit van belang is voor de taak of functie waarvoor u de VOG aanvraagt. U leest meer over het krijgen van een VOG op de website van Justis.

Het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kost:

 • voor natuurlijke personen € 41,35
 • als u een VOG online aanvraagt via Justis € 33,85
 • voor bedrijven € 207,00

Vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen krijgen de VOG gratis.