Verklaring geen schijnhuwelijk

Bent u getrouwd in het buitenland? Registreer uw huwelijk bij de gemeente waar u staat ingeschreven.