Verhuizen

Gaat u verhuizen? U geeft dit door aan de gemeente waarin u gaat wonen. U kunt ook online uw verhuizing doorgeven. Hier heeft u DigiD voor nodig.

Als u binnen Nederland gaat verhuizen hoeft u zich niet bij de oude gemeente uit te schrijven. Alleen als u naar het buitenland gaat emigreren  moet u zich bij de gemeente uitschrijven.

U moet een verhuizing altijd doorgeven aan de gemeente waarin u gaat wonen. Ook als u in dezelfde gemeente blijft wonen. De gemeente past de basisregistratie personen (BRP) dan aan. Het doorgeven van een verhuizing is gratis. 

Een verhuizing mag worden opgegeven vanaf vier weken vóór de datum verhuizing tot en met vijf dagen na de verhuizing. Als u tijdig uw verhuizing doorgeeft (dus 4 weken vooraf of binnen 5 dagen ná de werkelijke verhuisdatum), wordt de datum die u doorgeeft aan de gemeente uw officiële verhuisdatum. Vanaf 6 dagen na de daadwerkelijke verhuizing, kan de juiste verhuisdatum niet meer met terugwerkende kracht worden doorgevoerd en wordt de dag dat u uw verhuizing doorgeeft ook de officiële verhuisdatum. 

Uw aangifte wordt in principe op de dag van de verhuizing verwerkt. Als uw verhuisaangifte vóór de verhuisdatum ontvangen wordt, kan deze pas worden verwerkt op de dag van de verhuizing of zo spoedig mogelijk daarna. Na verwerking van uw aangifte krijgt u van ons een bevestiging op uw nieuwe adres.

Als u online uw verhuizing doorgeeft, krijgt u direct een digitale bevestiging dat u de verhuizing heeft doorgegeven. Na verwerking van deze verhuisaangifte, ontvangt u per brief de bevestiging op uw nieuwe adres. 

Voorkom fraude met een kopie van uw identiteitskaart 

Laat u een kopie van uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs maken? Maak dan een veilige kopie en streep uw Burgerservicenummer (BSN) door of dek het af. Of maak een kopie met de KopieID van Rijksoverheid. Meer tips tegen fraude met uw identiteitsbewijs leest u op de site van Rijksoverheid.  

Milieupas van Area Reiniging 

Om gebruik te kunnen maken van de Milieustraat (de stort) in Emmen heeft u een Milieupas nodig. Gaat u verhuizen binnen de gemeente Emmen? Dan kunt u uw Milieupas houden voor gebruik vanaf uw nieuwe adres. Heeft u geen pas meer, dan moet u zelf bij Area een nieuwe pas aanvragen. U kunt de pas telefonisch aanvragen via 0591 – 571080. Area stuurt u niet automatisch een pas toe na een verhuizing. Verlaat u de gemeente of gebruikt u de pas om andere redenen niet meer? Dan kunt u deze per post sturen naar Area. Op de achterzijde van het pasje vindt u de adresgegevens waar de pas naar toe moet worden gestuurd. 

Aanvraag 

Digitaal uw verhuizing doorgeven

De snelste manier is om uw verhuizing digitaal door te geven met behulp van de roze knop 'Online verhuizing doorgeven'. Hier heeft u DigiD bij nodig. Volgt u hiervoor onderstaande stappen:

 • U logt in met DigiD. Indien u van buiten de gemeente Emmen komt, bent u nog niet bekend bij de gemeente Emmen. Vult u daarom eenmalig uw gegevens in. 
 • Bij ‘Adres’ vult u uw oude adres in.

TIP: houd vooraf deze gegevens bij de hand!

 • Kopie van het koopcontract of huurcontract van de nieuwe woning. Van het koopcontract hebben wij alleen de pagina’s nodig waarop de persoonsgegevens, het nieuwe adres en de handtekeningen staan.
 • De namen en geboortedatums van de mensen die meeverhuizen: uw medebewoners;
 • Als u bij iemand gaat inwonen: schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner (door middel van een toestemmingsverklaring die u vooraf invult en inscant en later digitaal toevoegt aan uw online verhuizing).
 • Bij 'inwoning' moet u ook de naam, het burgerservicenummer en de geboortedatum van de hoofdbewoner/eigenaar online invullen. 

Na het invullen van deze gegevens, kunt u de stappen volgen in de transactie om uw verhuizing door te geven. U ontvangt na het invullen van het online formulier automatisch een ontvangstbevestiging van het doorgeven van uw verhuizing. Wanneer u in het verleden in Emmen heeft gewoond, dan werkt het digitaal doorgeven van de verhuizing terug naar Emmen helaas niet. U kunt in dat geval het onderstaande formulier 'Verhuisaangifte per post' downloaden, invullen en per post versturen.

Geen DigiD?
Als u nog geen DigiD heeft, kunt u deze aanvragen via de pagina 'DigiD aanvragen'. U kunt ook op twee andere manieren aangifte doen van uw verhuizing naar Emmen:

 1. Schriftelijk

  Door het formulier 'Verhuisaangifte' in te vullen. Let u er wel op dat als u bij iemand gaat inwonen, de hoofdbewoner een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee stuurt en ook tekent voor de toestemming inwoning.
 2. Op afspraak aan de balie van het Klant Contact Centrum of bij één van de gemeentewinkels.

  U kunt hier terecht voor zowel de verhuisaangifte als de 'Toestemmingsverklaring' ten behoeve van inschrijving bij een andere hoofdbewoner.

  Voor het doorgeven van een verhuizing of adreswijziging aan de balie heeft u altijd een afspraak nodig.

 

Wanneer is mijn aangifte verwerkt en krijg ik een bevestiging?

Als uw verhuisaangifte vóór de verhuisdatum ontvangen wordt, kan deze pas worden verwerkt op de dag van de verhuizing of zo spoedig mogelijk daarna. Na verwerking van uw aangifte krijgt u bericht van ons op uw nieuwe adres. In dit bericht staan alle personen genoemd die op uw nieuwe adres ingeschreven staan in de BRP, tenzij het gaat om een verhuizing waarbij u op een adres gaat wonen waar een groot aantal personen staan ingeschreven (bijv. studentenhuizen, verzorgingshuizen, etc.). Vanwege privacybescherming krijgt u wel een bevestiging, maar zonder opgave van de overige bewoning op uw adres. In sommige gevallen kan de gemeente u achteraf vragen om aanvullende gegevens, bijvoorbeeld een huur- of koopcontract. Als deze stukken nodig zijn, dan nemen wij contact met u op. 

De aangifte van verhuizing kan gedaan worden door:

 • uzelf, als u 16 jaar of ouder bent;
 • door ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen;
 • samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar;
 • de ouder en zijn meerderjarige kind, indien beiden hetzelfde woonadres hebben, voor elkaar;
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld;
 • een meerderjarige die daarvoor schriftelijk gemachtigd is.

Het invullen van dit digitale verhuizingsformulier met onjuiste gegevens kan gezien worden als een overtreding. Iedereen heeft de verplichting een verhuisaangifte naar waarheid in te vullen, zoals bedoeld in de Wet basisregistratie personen, artikel 4.17 Wet basisregistratie personen. Wanneer men bewust niet de juiste gegevens doorgeeft, kan men beboet worden met een bestuurlijke boete van maximaal € 325,-.