Verhuizen

Gaat u verhuizen? U geeft dit door aan de gemeente waarin u gaat wonen. Dat kan 4 weken voor de verhuizing tot 5 dagen na de verhuizing.

Welke situatie geldt voor u?

 • Verhuist u binnen of naar de gemeente Emmen, geef dit dan door. Dit kan maximaal 4 weken voor de verhuisdatum tot uiterlijk 5 dagen erna. Lees hieronder verder en kijk op de andere tabbladen wat u moet doen. 
 • Verhuist u vanuit Emmen naar een andere gemeente? Geef dan uw verhuizing door in de nieuwe gemeente.

Wie kan de verhuizing doorgeven?

 • uzelf, als u 16 jaar of ouder bent;
 • door ouder, voogd of verzorger voor kinderen onder de 18 jaar;
 • samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar;
 • de ouder en zijn meerderjarige kind voor elkaar, als beiden hetzelfde woonadres hebben;
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld;
 • iemand van 18 jaar of ouder aan wie u schriftelijk toestemming (machtiging) hebt gegeven.

 Kijk voor meer informatie op de andere tabbladen! 

Aanvraag 

Online verhuizing doorgeven 

De snelste manier om uw verhuizing door te geven is digitaal. Klik rechtsboven op de roze knop 'Online verhuizing doorgeven'. Hier heeft u DigiD bij nodig.

Eerder in Emmen gewoond?

Heeft u eerder in Emmen gewoond? Dan kunt u niet digitaal uw verhuizing naar Emmen doorgeven. Dat heeft een technische oorzaak. Neem eerst contact met ons op (tel.nr. 14 0591). Of doe een schriftelijke aanvraag (zie hieronder).

Geen DigiD?

Heeft u nog geen DigiD? U kunt deze aanvragen via de pagina 'DigiD aanvragen'.

Kunt u of wilt u dit niet online regelen?

U kunt uw verhuizing ook aan de balie of schriftelijk doorgeven.

Persoonlijk aan de balie van het Klant Contact Centrum in Emmen of bij één van de gemeentewinkels. Maak hiervoor een afspraak

 • Of geef uw verhuizing schriftelijk door. Download hiervoor het formulier 'Verhuisaangifte'  en als u die nodig hebt de Toestemmingsverklaring. Vul de formulieren in en stuur ze aan ons op.

Dat kan:

 • per e-mail naar gemeente@emmen.nl
 • per post naar: Gemeente Emmen, KCC burgerzaken, Postbus 30.001, 7800 RA EMMEN.  

Goed om te weten

 • Kopie identiteitsbewijs: Wanneer u een kopie van uw identiteitsbewijs moet meesturen, voorkom misbruik! 
 • Milieupas van Area Reiniging: lees wat u moet doen met uw Milieupas als u verhuist. 
 • Adresonderzoek: Staat er iemand op uw (nieuwe of oude) adres ingeschreven die er niet meer woont? Dan kunt u de gemeente vragen een adresonderzoek te doen. 
 • Als u mag stemmen voor het Europees Parlement, ontvangt u de stempas op het huisadres waarop u op 9 april 2019 staat/stond ingeschreven. Dit is het adres dat in de basisregistratie personen (BRP) vermeld staat. U ontvangt uw stempas uiterlijk op 9 mei 2019. 

 

U moet uw verhuizing doorgeven tussen maximaal 4 weken voor de verhuisdatum tot uiterlijk 5 dagen erna.

Behandeling

Wij behandelen uw aanvraag op de dag van de verhuizing of zo spoedig mogelijk daarna.

Bevestiging

Na de verhuisdatum ontvangt u een brief op uw nieuwe woonadres.

Zelf controleren

Op MijnOverheid.nl kunt u ook zien of u al bent ingeschreven op uw nieuwe adres.

Wat heeft u nodig om uw verhuizing door te geven?

 • Een (kopie van een) geldig legitimatiebewijs van elke persoon die tegelijk met u meeverhuist;
 • Een kopie van het koopcontract of huurcontract van de nieuwe woning. Let op! U hoeft alleen de pagina’s met de persoonsgegevens, het nieuwe adres en de handtekeningen te kopiëren.
 • Als u samenwoont: een schriftelijke toestemming en (een kopie van) een geldig legitimatiebewijs van de persoon voor wie u de verhuizing doorgeeft.
 • Gaat u inwonen of huurt u een kamer bij iemand? Wij hebben schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner nodig. Download daarom vooraf het formulier voor de toestemmingsverklaring.  

Let op! Als u digitaal aangifte doet, zorg dat u deze gegevens vooraf digitaal bij de hand hebt! 

Geeft u verkeerde of valse gegevens op? Of meldt u de verhuizing niet op tijd? U kunt een boete krijgen van maximaal € 325,-. 

Het doorgeven van een verhuizing is gratis.