Toegang tot de stadsvloer in het centrum

De stadsvloer in het centrum van Emmen, inclusief het Rensenpark, is afgesloten voor autoverkeer door middel van verkeerspaaltjes, oftewel bollards. Van maandag t/m vrijdag staan de bollards tussen 05.00 uur en 11.00 uur standaard omlaag voor laden en lossen. Wij verzoeken u zoveel mogelijk met deze tijden rekening te houden.

Opening bollards 's avonds en in het weekend met een ontheffing 
Als u buiten de openingstijden de stadsvloer wilt berijden, moet u hiervoor een ontheffing van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) aanvragen. Zie hiervoor het aanvraagformulier voor de ontheffing bij het tabblad 'Aanvragen'.

Als u 's avonds of in het weekend de bollards omlaag wilt laten plaatsen, dient u dit minimaal vier weken van te voren aan te vragen bij de gemeente Emmen.

Daarnaast kunt u in het centrum van Emmen ook gebruik maken van de speciaal aangelegde laad- en los parkeerplaatsen (herkenbaar aan verkeersbord E7). Van deze parkeerplaatsen kunt u ook gebruik maken, buiten de 'openingstijden'.
 

Aanvraag 

Aanvragen
Voor het aanvragen van een ontheffing RVV stadsvloer kunt u tijdens kantoortijden (maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 16.30 uur) contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen. Geeft u duidelijk aan waarvoor u de ontheffing nodig heeft. Onderaan bij het kopje 'Formulieren' vindt u het machtigingsformulier voor automatische incasso als u geregeld gebruik maakt van de ontheffing.

In uw verzoek moet u duidelijk vermelden om welk evenement het gaat, waar deze plaatsvindt, hoe laat de bollard naar beneden moet en hoe laat hij weer naar boven kan. 

U dient rekening te houden met de vastgestelde rijroutes op de stadsvloer. De ingangen zijn aan de Hoofdstraat (bij voormalig postkantoor) en Derkstraat, de uitgangen bij de Hoofdstraat (Ten Napel), Raadhuisplein en Marktplein. U dient op de stadsvloer een zo kort mogelijke route te kiezen.

Voor de organisatie van het evenement dient u uiteraard een evenementenvergunning aan te vragen, minimaal 12 weken van te voren.
 

  • Voor de aanvraag van een ontheffing van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) om eenmalig toegang te krijgen tot de stadsvloer, betaalt u eenmalig leges. Ook als u de ontheffing niet krijgt, moet u deze leges betalen. De leges betaalt u namelijk voor het in behandeling nemen van uw aanvraag.
  • Het actuele bedrag voor de ontheffing RVV is € 19,10

    (tarieven 2019).

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen.