Terrasvergunning aanvragen

Wilt u als horecaondernemer een terras aanleggen? Dan overlegt u vooraf met de gemeente.

In de gemeente Emmen hebben horecaondernemers die een terras willen, geen aparte terrasvergunning nodig. Wel moet er overleg met de gemeente zijn geweest. Meestal is het terras onderdeel van de horeca inrichting, en wordt de toestemming voor een terras tegelijk aangevraagd met de Drank en Horeca vergunning, ook als er geen alcohol geschonken wordt. 

De terrassen kunnen in overleg met de gemeente worden uitgestald. Hierbij moet altijd rekening worden gehouden dat het terras niet in de looproutes van het publiek mag staan en geen hinder mag geven voor de hulpdiensten.