Terrasvergunning aanvragen

Wilt u als horecaondernemer een terras aanleggen? Dan overlegt u vooraf met de gemeente.

In de gemeente Emmen hebben horecaondernemers die een terras willen, geen aparte terrasvergunning nodig. Wel moet er overleg met de gemeente zijn geweest. Meestal is het terras onderdeel van de horeca inrichting, en wordt de toestemming voor een terras tegelijk aangevraagd met de Drank en Horeca vergunning, ook als er geen alcohol geschonken wordt. 

De terrassen kunnen in overleg met de gemeente worden uitgestald. Hierbij moet altijd rekening worden gehouden dat het terras niet in de looproutes van het publiek mag staan en geen hinder mag geven voor de hulpdiensten.

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.