Subsidie voor Internationale bewustwording

De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners van Emmen zich bewust zijn van hun omgeving. Ook over de grens kijken hoort daarbij, de gemeente Emmen ligt vlak bij Duitsland. Door contacten met mensen uit verschillende landen en culturen zorg je voor begrip, respect en openheid naar elkaar.

Er is subsidiegeld beschikbaar om deze contacten te stimuleren.

Aanvraag 

Wilt u een subsidie aanvragen voor een project dat internationale bewustwording ondersteunt dan kunt u een brief of email sturen naar de gemeente Emmen. Beschrijf daarin uw idee en zorg voor een overzichtelijke begroting.

Het college van burgemeester en wethouders neemt de beslissing op uw aanvraag maar krijgt daarbij advies van een werkgroep van gemeenteraadsleden.  

Om in aanmerking te komen voor de subsidie, dient u een verzoek in waaruit blijkt dat:

  1. inwoners van de gemeente Emmen door dit project meer interesse krijgen in internationale bewustwording;
  2. jongeren ook meer interesse krijgen in andere landen;
  3. de subsidie alleen voor activiteiten bedoeld is;
  4. er een overzichtelijke begroting is;
  5. er meer partijen zijn die uw ideeën ondersteunen.

Let op:

  • Activiteiten die gericht zijn op uitwisseling met Duitse (buur)gemeenten hebben de voorkeur.
  • De gemeente Emmen kan subsidie weigeren wanneer de activiteit in de afgelopen vier jaar al twee maal is gesubsidieerd door de gemeneente Emmen.

U kunt uw aanvraag indienen en informatie vragen bij: 

Gemeente Emmen

Afdeling Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf (OBD) - Team Sociaal

Postbus 30.001

7800 RA Emmen

Email: gemeente@emmen.nl

Vermeld in uw brief dat het een 'subsidieaanvraag Internationale bewustwording' betreft.