Stimuleringsregeling

Stimuleringsregeling voor sociaal-culturele activiteiten
Via de stimuleringsregeling kunt u per volwassene € 125,- per jaar krijgen om aan allerlei activiteiten mee te doen. Denk hierbij aan een vergoeding voor volwassenen voor bijvoorbeeld een bioscoopbezoek, lid worden van een sportvereniging of een abonnement voor de bibliotheek. Dit geld moet u besteden in de participatiewebshop.

Aanvragen
De regeling kan vanaf 1 januari 2019 tot en met 30 november 2019 worden aangevraagd via de website Bereken uw Recht. Via deze website vult u stap voor stap vragen in. Na het beantwoorden van deze vragen krijgt u een overzicht te zien waarop u recht heeft. Hiervoor heeft u DigiD nodig. U kunt de regeling per kalenderjaar aanvragen. Een aanvraag moet voor 30 november 2019 zijn ingediend. Wanneer uw aanvraag goedgekeurd is, kunt u via een inlogcode uw bestelling doen in de participatie webshop
Heeft u vragen over Bereken uw recht of de participatie-webshop? Neem dan contact op met het Werkplein.

Voorwaarden stimuleringsregeling

  • U staat ingeschreven als inwoner van de gemeente Emmen.
  • U heeft minimaal één jaar een inkomen van maximaal 110% van de bijstandsnorm. Dit is gerekend vanaf de datum dat u deze regeling aanvraagt.  Vraagt u bijvoorbeeld op 1 juni 2019 de regeling aan, dan moet u bekijken wat vanaf 1 juni 2018 per maand uw inkomen is geweest.
  • U heeft niet meer vermogen dan € 12.240,- (echtparen en alleenstaande ouders) of € 6.120,- (alleenstaanden).
  • Inwonende kinderen van 18 jaar en ouder kunnen zelf een aanvraag in dienen.
  • U heeft uw aanvraag uiterlijk 30 november 2019 ingediend bij de gemeente via de participatie webshop.

Studenten komen niet in aanmerking voor de stimuleringsregeling.

Het geld moet u besteden in de participatiewebshop. 

Voor vragen over de participatieregeling, werk of uitkeringen kunt u terecht bij het Werkplein.

Contactgegevens Werkplein
Verlengde Spoorstraat 2
7811 GA Emmen
Postbus 30.001
7800 RA Emmen

Telefoonnummer: 14 0591