Stimuleringsregeling

Stimuleringsregeling voor sociaal-culturele activiteiten

Via de stimuleringsregeling kunt u per volwassene € 125,- per jaar krijgen om aan allerlei activiteiten mee te doen. Denk hierbij aan een cursus of theaterbezoek, een abonnement voor WILDLANDS, de bibliotheek of de sportclub. Dit geld moet u besteden in de participatiewebshop.

Aanvragen
De regeling kan vanaf 1 januari 2018 tot 30 november 2018 worden aangevraagd via de website Bereken uw Recht. Via deze website vult u stap voor stap vragen in. Na het beantwoorden van deze vragen krijgt u een overzicht te zien waarop u recht heeft. Hiervoor heeft u DigiD nodig. U kunt de regeling per kalenderjaar aanvragen. Een aanvraag moet voor 30 november 2018 zijn ingediend. Wanneer uw aanvraag goedgekeurd is, kunt u via een inlogcode uw bestelling doen in de participatie webshop

Heeft u vragen over Bereken uw recht of de participatie-webshop? Neem dan contact op met het Werkplein.

Voorwaarden stimuleringsregeling

  • U staat ingeschreven als inwoner van de gemeente Emmen.
  • U heeft minimaal één jaar een inkomen van maximaal 110% van de bijstandsnorm. Dit is gerekend vanaf de datum dat u deze regeling aanvraagt.  Vraagt u bijvoorbeeld op 1 juni 2018 de regeling aan, dan moet u bekijken wat vanaf 1 juni 2017 per maand uw inkomen is geweest.
  • U heeft niet meer vermogen dan € 11.880,- (echtparen en alleenstaande ouders) of € 5.940,- (alleenstaanden).
  • U bent in het bezit van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart) of een geldig vreemdelingendocument. 
  • Inwonende kinderen van 18 jaar en ouder kunnen zelf een aanvraag in dienen.
  • U heeft uw aanvraag uiterlijk 30 november 2018 ingediend bij de gemeente via de participatie webshop.

Studenten komen niet in aanmerking voor de stimuleringsregeling.

Het geld moet u besteden in de participatiewebshop. Via de website 'BerekenUwRecht' worden deze voorwaarden automatisch toegepast.

Voor vragen over de participatieregeling, werk of uitkeringen kunt u terecht bij het Werkplein.

Contactgegevens Werkplein
Verlengde Spoorstraat 2

7811 GA Emmen

Postbus 30.001

7800 RA EmmenTelefoonnummer: 14 0591