Spandoeken plaatsen

In de gemeente Emmen kunt u een spandoek plaatsen, bijvoorbeeld als aankondiging van een evenement. U heeft hiervoor een ontheffing nodig, die u bij de gemeente kan aanvragen. Binnen de gemeente Emmen zijn er 4 vooraangewezen plekken waar de spandoeken mogen hangen, namelijk boven de Van Schaikweg, Boslaan, Hondsrugweg en de Weerdingerstraat. Om de ontheffing aan te vragen, leest u verder bij het tabblad ‘Aanpak’. 

Een spandoek mag alleen gebruikt worden ter aankondiging van een evenement. Reclame op een spandoek is niet toegestaan. In dat geval moet u een reclamevergunning aanvragen via de omgevingsvergunning. Kijkt u dan bij het product 'Reclame plaatsen, vergunning'.

 

Aanvraag 

Aanpak:

Om spandoeken op te mogen hangen, moet u een ontheffing aanvragen, door een email (of brief) te sturen naar gemeente@emmen.nl . Uw bericht moet de volgende gegevens bevatten:

-  De naam van uw bedrijf of organisatie, adres en woonplaats

-  Uw NAW-gegevens, inclusief uw telefoonnummer en emailadres zodat we eventueel contact met u kunnen opnemen

-  Naam van de contactpersoon namens het bedrijf of organisatie

-  Voor welk evenement of doel het spandoek bedoeld is.

-  Wat er letterlijk op het spandoek komt te staan.

-  Op welke datum het spandoek zal worden opgehangen. Het spandoek mag maximaal 2 weken ergens hangen: van maandag tot maandag.

-  De gewenst locatie(s) van de spandoeken (Van Schaikweg, Boslaan, Hondsrugweg en de Weerdingerstraat). 

Stuur uw aanvraag binnen 8 weken voor de gewenste datum van plaatsing naar de gemeente.

 

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Op dit moment zijn aan deze aanvraag geen kosten verbonden.

 

 

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.