Informatieplicht gevaarlijke stoffen

Als uw bedrijf met gevaarlijke stoffen werkt, dan moet u informatie melden bij de gemeente.