Rioolverstopping, melding rioolprobleem doorgeven

Huiseigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor alle rioolvoorzieningen in het huis, tot en met de aansluiting op het riool. Vanaf dat punt neemt de gemeente het over. In de meeste gevallen lost u problemen met het riool dus zelf op. Een loodgieter, rioolspecialist of ontstoppingsspecialist kan hier in de meeste gevallen bij helpen. Lukt het niet? Of ligt de oorzaak duidelijk bij het netwerk van buizen en pompen (bijvoorbeeld als er net werkzaamheden in de straat zijn geweest)? Dan kunt u een melding doen van uw rioolprobleem en de gemeente vragen om het probleem te verhelpen. 

Problemen met uw riool? Geef het door aan de gemeente! 

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel. Als uw huisriool verstopt zit, is dat altijd een vervelende situatie. Heeft u problemen met uw riool die met spoed moeten worden opgelost, belt u dan met 14-0591. Voor rioolproblemen zijn wij 24 uur bereikbaar, ook in het weekend. Wij kunnen dan zo snel mogelijk actie ondernemen.

U kunt ook digitaal uw melding doorgeven, via de roze en groene knoppen ‘Online melding doorgeven’. U kunt dan kiezen onder welke categorie uw probleem valt. Leest u vooraf onderstaande items door, dan weet u direct hoe uw probleem wordt opgelost. Kies bij uw online melding altijd eerst voor de categorie: Riolering en Water. Daarna kiest u uw specifieke situatie uit onderstaande categorieën.

 • Pompen en rioolgemalen
  Een rioolverstopping of probleem met het riool kan veroorzaakt worden door een storing in een rioolgemaal. Deze gemalen staan vooral in het buitengebied. Wanneer de rode lamp op de pomp of gemaal brandt, heeft deze een storing en kan dit gemeld worden. Let op, niet alle gemalen hebben een rode lamp. Denkt u dat een rioolgemaal of pomp de oorzaak is van uw rioolprobleem, kies dan voor deze optie bij uw melding. 
 • Drukriolering
  In het buitengebied bestaat het rioolstelsel voornamelijk uit drukriolering, om het afvalwater over grotere afstanden te kunnen verpompen. Er kan zich een storing/verstopping voordoen in de pompjes (dan brandt de rode lamp), maar ook in het buizenstelsel. Denkt u dat de drukriolering de oorzaak is van uw rioolprobleem, kies dan voor deze optie bij uw melding. 
 • Hoofdriool verstopt
  Bij iedere huisaansluiting zit een ontstoppingsstuk. Als het ontstoppingsstuk droog en leeg is, zit de verstopping in het eigen riool. Staat er water in, dan zit het gemeenteriool en dus het hoofdriool verstopt. Kijk of dit bij uw situatie ook van toepassing is. Denkt u dat het hoofdriool verstopt is, kies dan voor deze optie bij uw melding. Meer informatie over dit specifieke probleem vindt u bij het tabblad ‘Aanvragen’.
 • Huisaansluiting verstopt
 • Bij iedere huisaansluiting zit een ontstoppingsstuk. Als het ontstoppingsstuk droog en leeg is, zit de verstopping in het eigen riool. Staat er water in, dan zit het gemeenteriool verstopt. Kijk of dit bij uw situatie ook van toepassing is. Denkt u dat de huisaansluiting verstopt is, kies dan voor deze optie bij uw melding. Meer informatie over dit specifieke probleem vindt u bij het tabblad ‘Aanvragen’.
 • Huisaansluitingen nieuw
  Voor de aansluiting van een woning op de gemeentelijke riolering is een aansluitvergunning nodig. De gemeente verzorgt de aansluiting tot aan het perceel van de particulier. Wilt u een nieuwe aansluiting op het riool? Kies dan voor deze optie.
 • Sloten, openbare vijvers en oppervlaktewater
 • Sloten worden jaarlijks onderhouden, maar toch kan er zich een verstopping voordoen in bijvoorbeeld een duiker. Ook worden bepaalde vijvers gebruikt als overloop voor het gemengd riool, dat betekent dat bij hevige regenval vuil afvalwater wordt geloosd op de vijver. Wanneer er vuil (wc-papier of iets dergelijks) in het water drijft, kan de gemeente worden ingeschakeld, ook bij stank of dode dieren in het water. Denkt u dat er een verstopping zit in het oppervlakte water, kies dan voor deze optie bij uw melding.
 • Straatkolken en putten  
  Straatkolken (putten) in de straat zorgen ervoor dat het regenwater afgevoerd kan worden. Een straatkolk kan verstopt, verzakt of kapot zijn. Na een grote hoosbui kan er tijdelijk water op straat blijven staan, wanneer dit na verloop van tijd niet wegloopt, kunt u contact opnemen met de gemeente. Denkt u dat een straatkolk verstopt zit, kies dan voor deze optie bij uw melding


 • Stankoverlast/rioollucht
  Als water in het riool loopt, moet er lucht uit. En als het water uit het riool verdwijnt, moet er lucht in. Soms geeft dat stank. Stank kan zich voordoen binnen of buiten de woning, als gevolg van een slecht werkend waterslot. Het stankslot zorgt er met een waterbarrière voor dat de rioollucht niet het huis binnenkomt. Het stankslot kan droog komen te staan als bijvoorbeeld de wastafel of douche enige tijd niet is gebruikt. Dit probleem is gemakkelijk te verhelpen door simpelweg weer water in de afvoer te laten lopen. Voor stank buiten de woning kan de gemeente worden ingeschakeld, afhankelijk van waar de stank komt.
 • Wateroverlast
  Er wordt gesproken van wateroverlast wanneer:
  • puur afvalwater op straat staat en/of huizen of gebouwen instroomt;
  • afvalwater langer dan twee uur op straat staat en stinkt en /of er toiletpapier en andere (visueel waar te nemen) verontreinigingen in aanwezig zijn (volksgezondheidsrisico);
  • water via de straat huizen of gebouwen instroomt;
  • afvalwater overloopt uit toiletten op begane grond niveau;
  • water zorgt voor verkeershinder voor meer dan twee uur;
  • (afval)water afkomstig uit het rioleringssysteem langer dan vier uur in een tuin staat

 Heeft u last van wateroverlast, kies dan bij uw melding voor deze optie.

 • Grondwater
  Als gevolg van een hoge grondwaterstand of opkomend grondwater kan men overlast ervaren. Dit kan gemeld worden bij de gemeente. Heeft u last van het grondwater, kies dan bij uw melding voor deze optie.
Aanvraag 

Hoofdriool of huisaansluiting verstopt?

De aansluiting van uw huisriool is te verdelen in een gemeentelijk (hoofdriool) en een particulier gedeelte (uw huisaansluiting). Op de scheiding van beide gedeeltes, tegen de perceelgrens aan, is in de meeste gevallen een ontstoppingsstuk of een putje gemaakt. Het gemeentelijk gedeelte loopt vanaf het hoofdriool tot aan het ontstoppingsstuk of putje op uw zijde van de perceelgrens, het particuliere gedeelte loopt vanaf dit punt naar uw huis. Weet u niet waar het ontstoppingsstuk of putje zit? U kunt deze informatie meestal bij de gemeente opvragen.

Wel of geen water in ontstoppingsstuk?

Als uw huisriool verstopt is, moet u eerst zelf uw ontstoppingsstuk of putje vrij graven. Staat er geen water in het ontstoppingsstuk of putje dan zit de verstopping op het particuliere gedeelte. Staat er wel water in het ontstoppingsstuk of putje dan zit de verstopping op het gemeentelijk gedeelte. In sommige gevallen is er geen putje of ontstoppingsstuk en zult u de buis moeten doorboren om te zien waar de verstopping zich bevindt.

Servicedienst voor gemeentelijk deel

Als de verstopping in het gemeentelijk gedeelte zit, dan kunt u ons bellen. Onze servicedienst komt dan de verstopping verhelpen. We zijn 24 uur per dag te bereiken op telefoonnummer 14-0591. Als blijkt dat het riool defect is, dan wordt besloten om de rioolaansluiting op gemeentelijk terrein te vervangen. Dit gebeurt ook als de verstopping vaker voorkomt binnen een korte periode (en een defect dus zeer waarschijnlijk is).

Particulier gedeelte zelf oplossen

Verstoppingen in het particuliere gedeelte van de huisriolering moet u zelf oplossen. Lukt dat niet, dan kunt u o.a. in de Gouden Gids adressen vinden van gespecialiseerde bedrijven.

Let op: Als u zo'n bedrijf inschakelt, komen de kosten altijd voor uw eigen rekening. Dit geldt ook als u zonder medeweten van de gemeente een gespecialiseerd bedrijf laat komen en na afloop blijkt dat de verstopping toch op het gemeentelijk deel zit.