Rioolverstopping of rioolprobleem

Heeft u een klacht over het riool? Bijvoorbeeld omdat het riool verstopt is of stinkt? Als de oorzaak buiten uw erf ligt, meldt u dit bij de gemeente.

Problemen met uw riool? Geef het door aan de gemeente! 

Denkt u dat de oorzaak ligt bij de buizen, bijvoorbeeld als er net werkzaamheden in de straat zijn geweest? Dan kunt u uw rioolprobleem melden en de gemeente vragen om het probleem te verhelpen. Is het spoed, dan belt u dan met 14-0591. Voor rioolproblemen zijn wij 24 uur bereikbaar, ook in het weekend. 

U kunt ook digitaal uw melding doorgeven, via de knoppen ‘Online melding doorgeven’. U kiest daar onder welke categorie uw rioolprobleem valt. Als u online een melding doet, kies dan altijd eerst voor de categorie: Riolering en Water. Om uw specifieke situatie uit de categorieën te kiezen, leest u verder bij het tabblad Aanpak.

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel. Huiseigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het riool, vanaf in huis tot en met de aansluiting op het gemeentelijk riool. Vanaf dat punt neemt de gemeente het over. In de meeste gevallen lost u problemen met het riool dus zelf op. Een loodgieter, rioolspecialist of ontstoppingsspecialist kan hier meestal bij helpen. U kunt hier online kijken waar uw huisaansluiting zit. 

Aanvraag 
 • Hoofdriool of huisaansluiting verstopt?

  De aansluiting van uw huisriool is te verdelen in een gemeentelijk (hoofdriool) en een particulier gedeelte (uw huisaansluiting). Op de scheiding van beide gedeeltes, tegen de perceelgrens aan, is meestal een ontstoppingsstuk of een putje gemaakt. Het gemeentelijk gedeelte loopt vanaf het hoofdriool tot aan het ontstoppingsstuk /putje op uw zijde van de perceelgrens. Het particuliere gedeelte loopt vanaf dit punt naar uw huis. Weet u niet waar het ontstoppingsstuk of putje zit? U kunt hier online kijken waar uw huisaansluiting zit. 

  Wel of geen water in ontstoppingsstuk?

  Als uw huisriool verstopt is, moet u eerst zelf uw ontstoppingsstuk of putje vrij graven. Staat er geen water in het ontstoppingsstuk of putje dan zit de verstopping op het particuliere gedeelte. Staat er wel water in het ontstoppingsstuk of putje dan zit de verstopping op het gemeentelijk gedeelte. 

  Verstopping in gemeentelijk deel

  Als de verstopping in het gemeentelijk gedeelte zit, dan kunt u ons bellen. Onze servicedienst komt dan de verstopping verhelpen. We zijn 24 uur per dag te bereiken op telefoonnummer 14-0591. Als blijkt dat het riool defect is, dan wordt besloten om de rioolaansluiting op gemeentelijk terrein te vervangen. Dit gebeurt ook als de verstopping vaker voorkomt binnen een korte periode (en een defect dus zeer waarschijnlijk is).

  Verstopping in eigen deel 

  Verstoppingen in het particuliere gedeelte van de huisriolering moet u zelf oplossen. Lukt dat niet, dan kunt u o.a. in de Gouden Gids adressen vinden van gespecialiseerde bedrijven. Als u zo'n bedrijf inschakelt, komen de kosten altijd voor uw eigen rekening. Dit geldt ook als u zonder medeweten van de gemeente een gespecialiseerd bedrijf laat komen en na afloop blijkt dat de verstopping toch op het gemeentelijk deel zit. 

 • Pompen en rioolgemalen
  Een rioolverstopping of probleem met het riool kan komen door een storing in een rioolpomp (gemaal). Deze staan vooral in het buitengebied. Wanneer de rode lamp op de pomp brandt, heeft deze een storing en kan dit gemeld worden. Let op, niet alle gemalen hebben een rode lamp. Denkt u dat een rioolpomp de oorzaak is van uw rioolprobleem, kies dan voor deze optie bij uw melding. 


 • Drukriolering
  In het buitengebied bestaat het rioolstelsel voornamelijk uit drukriolering, om het afvalwater over grote afstanden te kunnen pompen. Er kan zich een storing/verstopping voordoen in de pompjes (dan brandt de rode lamp), maar ook in het buizenstelsel. Denkt u dat de drukriolering de oorzaak is van uw rioolprobleem, kies dan voor deze optie bij uw melding. 
 • Sloten, openbare vijvers en oppervlaktewater
 • Sloten worden jaarlijks onderhouden, maar toch kan er zich een verstopping voordoen in bijvoorbeeld een duiker. Ook worden bepaalde vijvers gebruikt als overloop voor het gemengd riool, dat betekent dat bij hevige regenval vuil afvalwater wordt geloosd op de vijver. Wanneer er vuil (wc-papier of iets dergelijks) in het water drijft, kan de gemeente worden ingeschakeld, ook bij stank of dode dieren in het water. Denkt u dat er een verstopping zit in een duiker, kies dan voor deze optie bij uw melding.
 • Putten en straatkolken 
  Putten en straatkolken in de straat zorgen ervoor dat het regenwater afgevoerd kan worden. Een straatkolk kan verstopt, verzakt of kapot zijn. Na een grote hoosbui kan er tijdelijk water op straat blijven staan, wanneer dit na een tijdje niet wegloopt, kunt u contact opnemen met de gemeente. Denkt u dat een straatkolk verstopt zit, kies dan voor deze optie bij uw melding.


 • Stankoverlast/rioollucht 
  Als water in het riool loopt, moet er lucht uit. En als het water uit het riool verdwijnt, moet er lucht in. Soms geeft dat stank. Stank kan zich voordoen binnen of buiten de woning, als gevolg van een slecht werkend waterslot. Het stankslot zorgt er met een waterbarrière voor dat de rioollucht niet het huis binnenkomt. Het stankslot kan droog komen te staan als bijvoorbeeld de wastafel of douche enige tijd niet is gebruikt. Dit probleem is gemakkelijk te verhelpen door simpelweg weer water in de afvoer te laten lopen. Voor stank buiten de woning kan de gemeente worden ingeschakeld, afhankelijk van waar de stank komt.
 • Wateroverlast 
  Er wordt gesproken van wateroverlast wanneer:
  • afvalwater op straat staat en/of huizen of gebouwen instroomt;
  • stinkend afvalwater langer dan twee uur op straat staat  en dat er toiletpapier of iets dergelijks in drijft (risico voor de volksgezondheid);
  • afvalwater overloopt uit toiletten;
  • water het verkeer hindert voor meer dan twee uur;
  • afvalwater uit het riool dat langer dan vier uur in een tuin staat. 

Heeft u last van wateroverlast, kies dan bij uw melding voor deze optie.

 • Grondwater 
  Als gevolg van een hoge grondwaterstand kan men overlast ervaren. Dit kan gemeld worden bij de gemeente. Heeft u last van het hoge grondwater, kies dan bij uw melding voor deze optie.