Referendum aanvragen

Zijn u en andere inwoners het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u de gemeente vragen om een referendum te houden.