Reclamemateriaal verspreiden

U mag op straat geen reclame verspreiden zoals folders en proefmonsters. Ook reclame verspreiden achter ruitenwissers van auto’s is verboden.

U kunt hiervoor toestemming vragen bij de gemeente.

De gemeente let op de gevolgen voor openbare orde en zedigheid. Zo mag de reclame bijvoorbeeld geen opruiend karakter hebben of seksueel getinte afbeeldingen bevatten.

Aanvraag 

In uw aanvraag is het volgende omschreven:

  • de reden
  • een beschrijving van het reclamemateriaal
  • de datum
  • het tijdstip
  • de plaats

Vervolgens vraagt u toestemming bij de gemeente, door middel van een brief of email.

 

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Flyeren is toegestaan zonder vergunning, maar alleen onder de volgende voorwaarden:

•  Niet flyeren op de warenmarkten. Mag wel op de omliggende pleinen en straten.

•  Niet flyeren in het overdekte winkelcentrum.

•  Niet tijdens een evenement en niet bij een andere standplaats gaan staan (behalve eventueel na overleg met de organisatie van dat betreffende evenement/standplaats in verband met belangenverstrengeling)

•  Niet flyeren op parkeerplaatsen, aangezien meestal veel afval op de parkeerplaats te liggen. De eventuele opruimkosten zullen verhaald worden op de organisatie die de folders heeft rondgedeeld.

•  Tijdens het flyeren mag men niet langer dan 10 minuten op dezelfde plek staan. Wil men toch langer op dezelfde plek flyeren, dan wordt het een standplaats vergunning. Hierover moet men altijd leges betalen.

•  U maakt over het opruimen van de rommel die eventueel ontstaat afspraken met de gemeente.


U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.