Reclamebelasting

Heeft u reclame langs de weg geplaatst? Misschien moet u reclamebelasting betalen. De gemeente stuurt u een belastingaanslag.