Publiek Vervoer

Sinds 9 april 2018 is Publiek Vervoer Groningen Drenthe van start gegaan. De gemeente Emmen en alle andere gemeenten in Groningen en Drenthe zijn hier in vertegenwoordigd. Publiek Vervoer werkt in opdracht van de provincies en de gemeenten en werkt nauw samen met het OV-bureau Groningen Drenthe en diverse reizigersgroepen. Het Wmo- en leerlingenvervoer (doelgroepenvervoer) vallen ook onder Publiek Vervoer.

Doel Publiek Vervoer

Het doel van Publiek Vervoer is om zoveel mogelijk inwoners van Groningen en Drenthe de mogelijkheid te bieden om zelfstandig, efficiënt en betaalbaar te reizen met verschillende vormen van vervoer. Naast het doelgroepenvervoer is er een aantal vervoersvormen voor alle inwoners van Groningen en Drenthe, zoals de Hubtaxi en de Buurtbus.

Doelgroepenvervoer

Het doelgroepenvervoer in de gemeente Emmen wordt verzorgd door DVG Dorenbos. Voor het Wmo vervoer kan een indicatie worden afgegeven om tegen een lager tarief te reizen. Hiervoor krijgt u een speciale pas. Vanaf 3 september 2018 valt het leerlingenvervoer ook onder Publiek Vervoer. 

Meer informatie vindt u op www.publiekvervoer.nl.

Aanvraag 

Kunt u niet meer zelfstandig reizen? Meld u dan bij De Toegang. De Toegang maakt dan een afspraak met u voor een gesprek. Tijdens dit gesprek wordt gekeken waarmee u het beste bent geholpen. Soms kunt u in aanmerking komen voor een taxipas vanuit de Wmo voorziening.

Aanvragen leerlingenvervoer

U vraagt het leerlingenvervoer aan bij de gemeente. Kijk voor meer informatie op de pagina van Leerlingenvervoer aanvragen.  

Met vragen of klachten over uw indicatie kunt u terecht bij de gemeente (tel: 140591).

U kunt een Wmo (taxi) rit reserveren bij DVG Dorenbos via 0800- 8294235. Ook met vragen over de vervoerspas, kunt u bij taxi Dorenbos terecht.

Heeft u een klacht of compliment? Neem dan contact op met Publiek Vervoer via: 0800 400 20 30 (gratis). U kunt ook het klachtenformulier invullen.