Publiek Vervoer

Met 'Publiek Vervoer' kunnen zoveel mogelijk inwoners van Groningen en Drenthe zelfstandig, efficiënt en betaalbaar reizen. Dit doen we met doelgroepenvervoer en andere vormen van vervoers voor alle inwoners van Groningen en Drenthe, zoals de Hubtaxi en de Buurtbus.