Vergoeding schade door bestemmingsplan

Heeft u schade of verwacht u die door een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan? Dan kunt u de gemeente om een vergoeding voor de schade vragen.