Participatieregeling schoolgaande kinderen

Voor kinderen is het belangrijk dat zij kunnen sporten, op muziekles kunnen en mee kunnen gaan op schoolreis. In gezinnen met een laag inkomen kan dit niet altijd. Daarom heeft de gemeente Emmen de participatieregeling schoolgaande kinderen ingevoerd.

Ouders van kinderen van 4 tot 18 jaar, met een minimuminkomen, kunnen een budget krijgen voor allerlei activiteiten. Dit budget moet worden besteed in de Participatiewebshop.

  • Voor kinderen die basisonderwijs volgen is de tegemoetkoming € 275,-.
  • Jongeren die naar het voortgezet onderwijs gaan krijgen een bijdrage van € 400,- per jaar.

De regeling kan ieder jaar vanaf 1 januari tot en met 30 november worden aangevraagd. 

Aanvraag 

U vraagt dit digitaal aan door naar de website Bereken uw Recht te gaan. Via deze website vult u stap voor stap vragen in. Na het beantwoorden van deze vragen krijgt u een overzicht te zien waarop u recht heeft. Met DigiD kunt u direct uw aanvraag indienen. U kunt de regeling aanvragen vanaf 1 januari tot 30 november 2019. 

Voorwaarden participatieregeling

U staat ingeschreven als inwoner van de gemeente Emmen.

  • U heeft minimaal één jaar een inkomen van maximaal 110% van de bijstandsnorm. Dit is gerekend vanaf de datum dat u deze regeling aanvraagt. Vraagt u bijvoorbeeld op 1 juni 2019 de regeling aan, dan moet u bekijken wat vanaf 1 juni 2018 per maand uw inkomen is geweest.
  • U heeft niet meer vermogen dan € 12.240,- (echtparen en alleenstaande ouders) of € 6.120,- (alleenstaanden).
  • U heeft uw aanvraag uiterlijk 30 november 2019 ingediend bij de gemeente via de participatie webshop.

Het geld moet u besteden in de participatiewebshop. 

Heeft u vragen over de Participatieregeling of de website 'Bereken uw recht'? Neem dan contact op met het Werkplein.

Contactgegevens Werkplein
Verlengde Spoorstraat 2

7811 GA Emmen

Postbus 30.001

7800 RA EmmenTelefoonnummer: 14 0591