Parkeervergunning of parkeer ontheffing aanvragen

De schilgebieden zijn straten rondom het centrum van Emmen. Voor de schilgebieden in Emmen geldt het betaald parkeren. U kunt u een parkeervergunning aanvragen als u hier regelmatig wilt parkeren. Hieronder ziet u hoe de verschillende schilgebieden zijn ingedeeld. U kunt ook het kaartje raadplegen. 

Schilgebied 2: Minister Kanstraat (vanaf nr 12), Oranjelaan, Nassaulaan, Allee. 

Schilgebied 3: Kapelstraat (huisnummers 190 t/m 200), Sterrenkamp. 

Schilgebied 4a: Julianastraat, Molenstraat, Beatrixstraat. 


Bewonersvergunning: parkeren voor bewoners in een gebied met betaald parkeren 

U kunt in aanmerking komen voor een bewonersparkeervergunning wanneer u in een gebied woont met parkeerplaatsen voor belanghebbenden of parkeerapparatuurplaatsen. U kunt gebruik maken van het aanvraagformulier. Dit formulier kunt u invullen, ondertekenen, printen en opsturen naar de gemeente Emmen. Het adres staat op het formulier. U moet wel zelf houder of eigenaar zijn van een auto.

Bezoekersvergunning: parkeren voor uw visite en bezoekers 

Als u bewoner bent van één van de schilgebieden in Emmen kunt u een parkeervergunning voor uw eigen bezoek aanvragen. U vraagt dit aan met behulp van het aanvraagformulier. Bij het uitreiken van de vergunning ontvangt u een brief met uitleg hoe u uw bezoek via de telefoon of internet kunt aan- en afmelden. Met uw bezoekerspas kunt u uw bezoek ook digitaal aan- en afmelden.  

Bedrijvenvergunning: parkeren voor uw bedrijf en uw medewerkers 

Als uw bedrijf gevestigd is in een gebied met parkeerplaatsen voor belanghebbenden of parkeerapparatuurplaatsen kunt u in aanmerking komen voor een bedrijvenparkeervergunning. Gebruik het aanvraagformulier  om deze parkeervergunning aan te vragen. Voorwaarde is wel dat uw bedrijf gevestigd is in het centrum of een van de schilgebieden. Uw bedrijf dient ook ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel.

Onderhoudsvergunning: parkeren voor onderhoudswerkzaamheden aan uw bedrijf 

Als uw bedrijf regelmatig onderhoudswerkzaamheden verricht op locaties waar betaald parkeren of parkeren voor belanghebbenden geldt kunt u in aanmerking komen voor een onderhoudsvergunning. Gebruik het aanvraagformulier om deze vergunning aan te vragen. Voorwaarde is wel dat uw bedrijf ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel. De kosten van de onderhoudsvergunning vindt u in het tabblad 'Kosten'.  

Parkeervergunning mantelzorgverleners: parkeren voor mantelzorgers 

Bent u hulpbehoevend en komen uw familie of vrienden regelmatig bij u langs om u te helpen met dagelijkse taken? Dan kunt u voor deze mantelzorgers een parkeervergunning aanvragen. Wij krijgen regelmatig het verzoek om een parkeervergunning voor mantelzorgers in het gebied waar u moet betalen voor het parkeren. Om te kijken of dit werkt en of er voldoende vraag naar is, starten we met een proef met Parkeervergunningen voor Mantelzorgers. Hier zitten wel voorwaarden aan verbonden. Lees meer over het product Parkeervergunning mantelzorgverleners. Daar vindt u ook het aanvraagformulier. 

Functionele vergunning: parkeren voor medische instanties 

Deze vergunning kan alleen worden aangevraagd door medische instanties die voor de uitoefening van hun functie, structureel één of meerdere motorvoertuigen in heel Emmen moeten gebruiken. Wilt u een functionele vergunning aanvragen? Neemt u dan contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen.

Tijdelijke parkeer ontheffing: parkeren waar normaal niet geparkeerd mag worden 

Wilt u tijdelijk een ontheffing om te mogen parkeren op de stadsvloer (voetgangersgebied) of op een gebied waar normaal gesproken niet geparkeerd mag worden bijvoorbeeld om werkzaamheden uit de voeren? Via een ontheffing krijgt u tijdelijk toestemming om met uw (grote) voertuig op een bepaalde plek te parkeren. 

In de officiële Tarieventabel 2016 voor Parkeren (zie tabblad Kosten) staan alle parkeertarieven vermeld.

 

Aanvraag 

Wilt u een parkeervergunning aanvragen of een bestaande parkeervergunning wijzigen (bijvoorbeeld vanwege een nieuwe / kenteken) of de vergunning beëindigen? Hieronder bij het kopje 'Formulieren' vindt u het aanvraagformulier en het wijzigingsformulier.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Voor alle aanvragen van parkeervergunningen geldt een vast legesbedrag van € 32,00, onafhankelijk u wel of niet in aanmerking komt voor een parkeervergunning. 

De locaties van de verschillende parkeerzones kunt u vinden op de kaartjes parkeerzones.

 

Tarieven voor een nieuwe bewoners- of bedrijvenvergunning 

In de zones A en B, voor personen of bedrijven die op 31 december 2015 niet in het bezit waren van een geldige bewoners- of bedrijvenvergunning:

 Voor een vergunning voor het

 gebruik van:

 bewoner

 bedrijf

 Een parkeer apparatuurplaats of  een belanghebbendenplaats

 € 240,00 per jaar of

 € 20,00 per  maand

 € 600,00 per jaar of

 € 50,00  per maand


 
Tarieven bewoners- of bedrijvenvergunning die al een parkeervergunning hebben 

In de zones A en B, voor personen of bedrijven die op 31 december 2016 al in het bezit waren van een geldige bewoners- of bedrijvenvergunning:

Voor een vergunning voor het

gebruik van:

 

tariefgebied A

tariefgebied B, met uitzondering van P-Noord en P-Vreding

Tariefgebied B,

P-Noord

Tariefgebied B

P-Vreding

1. een parkeerapparatuurplaats:

 

€ 240,00 per jaar of

€ 20,00 per  maand

 

€ 120,95 per jaar of

€ 10,05 per maand

€ 167,00  per jaar of  € € 13,92 per maand

€ 207,35 per jaar

of € 17,25 per

maand

2. een belanghebbendenplaats

 

A. voor doorlopend gebruik

 

 

B. voor gebruik op:

- maandag t/m zaterdag

van 09.00 tot 18.00 uur

en

- donderdag van 18.00 tot

21.00 uur en

- zondag van 13.00 tot

18.00 uur

 

C. voor het gebruik op andere

uren dan genoemd bij B. 

 

 

€ 240,00 per jaar of

€ 20,00  per maand

 

€ 216,00 per jaar of

€ 18,00 per maand

 

 

 

 

 

 

 

€ 93,60 per jaar

 

 

 

€ 164,20 per jaar of

€ 13,70 per maand

 

€ 112,30 per jaar of

€ 9,40 per maand

 

 

 

 

 

 

 

€ 50,40 per jaar

 

 

 

€ 164,20 per jaar

of € 13,70 per maand

 

€ 112,30 per jaar of

€ 9,40 per maand

 

 

 

 

 

 

 

€ 50,40 per jaar

 

 

 

 

€ 164,20 per jaar of

€ 13,70 per maand

 

€ 112,30 per jaar of

€ 9,40 per maand

 

 

 

 

 

 

 

€ 50,40 per jaar

 

 

Tarieven parkeervergunningen*

  • Onderhoudsvergunning: € 4,80 per dag.
  • Functionele vergunning: € 228,00 per jaar of € 19,00 per maand.
  • Bezoekerspas schilgebieden: € 10,00 per jaar

Parkeertarieven bij open of gesloten parkeerterreinen

  • Bij parkeerapparatuur geplaatst bij gesloten terreinen: € 1,70 per 58 minuten.
  • Bij parkeerapparatuur geplaatst bij open terreinen: € 2,00 per uur.
  • Het dagtarief bij gesloten terreinen: € 10,00 en bij open terreinen: € 12,00.

* Voor alle aanvragen van parkeervergunningen geldt een vast legesbedrag van € 32,00