Parkeer-ontheffing

U vraagt een tijdelijke ontheffing aan om te parkeren waar normaal niet geparkeerd mag worden.