Parkeerbelasting / parkeerbon / parkeerboete

In sommige gebieden moet u betalen om te parkeren. Dit heet parkeerbelasting. U betaalt deze belasting bijvoorbeeld bij de parkeerautomaten of via een parkeerapp op uw mobiele telefoon. Betaalt u niet? Of betaalt u te weinig? Dan kunt u een parkeerbon krijgen. Dit is een naheffing voor de parkeerbelasting die u niet heeft betaald.

Een parkeerbon is niet hetzelfde als een boete. Een boete krijgt u voor een overtreding. Bijvoorbeeld als u fout geparkeerd staat of als u te hard rijdt. Een boete krijgt u van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

Heeft u een parkeerboete ontvangen en bent u het er niet meer eens? U kunt dan bezwaar maken of in beroep gaan bij Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (Centraal Justitieel IncassoBureau).  Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) int de boetes voor het Openbaar Ministerie (OM). Dit gaat dus niet via de gemeente. 

U kunt op 2 manieren uw bezwaar maken tegen de verkeersboete van het Openbaar Ministerie. U kunt online in beroep gaan in het Digitaal Loket van het CJIB of per brief.

Let op: een parkeerbon is geen parkeerbewijs. Vindt u een bon? En wilt u langer parkeren? Koop alsnog een parkeerkaartje.

Aanvraag 

Zo betaalt u een parkeerbon:

  • U ontvangt een brief van de gemeente.
  • In de brief staat hoeveel, hoe en voor wanneer u moet betalen.

Bezwaar bij een parkeerbon

Als u het niet eens bent met de parkeerbon, kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Dit kunt digitaal een bezwaar indienen maar ook per brief. Dit moet u binnen 6 weken doen. U hoeft daarvoor niet op de acceptgiro te wachten. In uw bezwaarschrift moet duidelijk staan waarom u het niet eens bent met de parkeerbon.

Bezwaar bij een parkeerboete

Heeft u een parkeerboete ontvangen en bent u het er niet meer eens? U kunt dan bezwaar maken of in beroep gaan bij Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (Centraal Justitieel IncassoBureau). Dit gaat dus niet via de gemeente.  

U kunt op 2 manieren uw bezwaar maken tegen de verkeersboete. U kunt online in beroep gaan in het Digitaal Loket van het CJIB of per brief.

 

De kosten van de naheffingsaanslag (de boete indien het parkeergeld niet betaald is) bedragen: € 62,70

(tarieven 2019)

Op de bon of boete staat wie de afzender is en aan wie u moet betalen.