Parkeerbon

Betaalt u geen parkeergeld waar dit verplicht is? Of betaalt u te weinig? Dan kunt u een parkeerbon krijgen. U ontvangt dan thuis een brief.

In sommige gebieden moet u betalen om te parkeren. Dit heet parkeerbelasting. U betaalt deze belasting bijvoorbeeld bij de parkeerautomaten of via een parkeerapp op uw mobiele telefoon. Betaalt u niet? Of betaalt u te weinig? Dan kunt u een parkeerbon krijgen. Dit is een naheffing voor de parkeerbelasting die u niet heeft betaald.

Een parkeerbon is niet hetzelfde als een boete. Een boete krijgt u voor een overtreding. Bijvoorbeeld als u fout geparkeerd staat of als u te hard rijdt. Een boete krijgt u van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

Op de bon of boete staat wie de afzender is en aan wie u moet betalen. 

Bezwaar bij een parkeerbon van de gemeente 

Als u het niet eens bent met de parkeerbon, kunt u bezwaar maken bij de gemeente. U kunt digitaal een bezwaar indienen maar ook per brief. Dit moet u binnen 6 weken doen. U hoeft daarvoor niet op de acceptgiro te wachten. In uw bezwaarschrift moet duidelijk staan waarom u het niet eens bent met de parkeerbon.Bezwaar bij een parkeerboete

Bezwaar bij een parkeerboete van het Centraal Justitieel IncassoBureau 

Heeft u een parkeerboete ontvangen en bent u het er niet meer eens? U kunt dan bezwaar maken bij Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (Centraal Justitieel Incasso Bureau). Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) int de boetes voor het Openbaar Ministerie (OM). Dit gaat dus niet via de gemeente. U kunt op 2 manieren uw bezwaar maken tegen de verkeersboete van het Openbaar Ministerie. U kunt online in beroep gaan via het Digitaal Loket van het CJIB of  per brief. 

De kosten van de naheffingsaanslag (de boete indien het parkeergeld niet betaald is) bedragen: € 62,70

(tarieven 2019)