Overlast van houtrook

Heeft u last van een vuurkorf, open haard of houtkachel in uw omgeving? Overleg dan eerst met de ‘stoker’. Vaak veroorzaakt een stoker de overlast onbewust. De meeste mensen stoken vanwege de gezelligheid en zijn zich totaal niet bewust van de overlast die dit kan veroorzaken. En de meeste mensen zijn ook bereid om rekening te houden met de buren. Een vriendelijk gesprek leidt er vaak al toe dat buren wat meer rekening met elkaar houden en hun stookgedrag aanpassen. De oplossing kan vaak vrij eenvoudig zijn. Ander soort hout of rekening houden met windstille perioden en mist kan al een enorm verschil maken.

Houtrook is ongezond. Bij ongunstige weersomstandigheden of een slechte luchtkwaliteit blijft rook langer hangen. Met een stookalert roept het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu mensen op om op dat moment geen hout te stoken. Dit kan gezondheidsklachten bij mensen in de omgeving voorkomen. Lees op de website van het RIVM meer informatie over het stookalert, zodat u weet wanneer er niet gestookt moet worden. Ook op de website van Rijksoverheid zijn goede tips te vinden om overlast door houtrook te voorkomen of te verminderen.  

Het is belangrijk om er samen goed uit te komen, want de gemeente heeft op basis van de huidige wetgeving weinig mogelijkheden om stookoverlast tegen te gaan. Een procedure waar de gemeente bij betrokken wordt, kan lang en moeizaam zijn en biedt geen garantie op succes. 

Dus heeft u last van houtrook, dan kunt u hierover een melding indienen. U kiest de categorie ‘milieu & afval’ en dan de categorie 'houtkachels'.