Overlast van houtrook

Heeft u last van een vuurkorf, open haard of houtkachel in uw omgeving? Overleg dan eerst met de ‘stoker’. Vaak veroorzaakt een stoker de overlast zonder het te weten. De meeste mensen zijn vaak ook bereid om rekening te houden met de buren. Een vriendelijk gesprek leidt er vaak al toe dat buren wat meer rekening met elkaar houden en hun stookgedrag aanpassen. Een ander soort hout of rekening houden met windstille perioden en mist kan al een enorm verschil maken.

Als gebruiker van een houtkachel kunt u overlast voorkomen door op de eerste plaats gebruik te maken van schoon en droog hout. Daarnaast speelt ook het stookgedrag een rol. Alle kachels hebben een regelklep, om het rookkanaal open te houden is het belangrijk deze regelklep niet volledig af te sluiten. Dit voorkomt grote rookontwikkelingen. Daarbij is het ook belangrijk om de schoorsteen een keer per jaar te laten vegen. Op deze manier wordt de kans op een schoorsteenbrand een stuk kleiner.

Heeft u zelf geen kachel maar wel overlast van die van uw buren? Praat er dan met hen over. Met bovenstaande tips ergernissen voorkomen worden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Milieucentraal.  

Stookalert

Houtrook is ongezond. Bij ongunstige weersomstandigheden of een slechte luchtkwaliteit blijft rook langer hangen. Met een stookalert roept het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu mensen op om op dat moment geen hout te stoken. Dit kan gezondheidsklachten bij mensen in de omgeving voorkomen. Lees op de website van het RIVM meer informatie over het stookalert, zodat u weet wanneer er niet gestookt moet worden. Ook op de website van Rijksoverheid zijn goede tips te vinden om overlast door houtrook te voorkomen of te verminderen.  

Het is belangrijk om er samen goed uit te komen, want de gemeente heeft op basis van de huidige wetgeving weinig mogelijkheden om stookoverlast tegen te gaan. 

Dus heeft u last van houtrook, dan kunt u hierover een melding indienen. U kiest de categorie ‘milieu & afval’ en dan de categorie 'houtkachels'.