Omgevingsvergunning Asbestopslag

Als u asbest wilt opslaan, moet u een melding doen en een omgevingsvergunning aanvragen. U doet dit via Omgevingsloket online.