Melding over wegen, voet- en fietspaden

Ziet u iets op de openbare weg wat extra aandacht nodig heeft? Geef dan een melding door. U kunt uw melding met DigiD doorgeven en zonder DigiD

De gemeente Emmen werkt aan een goed en veilig wegennet en aan een goed onderhoud van deze wegen. Om goed onderhoud uit te kunnen voeren, is de gemeente ook afhankelijk van meldingen van alle weggebruikers. Omdat we niet overal tegelijk kunnen zijn, is het fijn dat u tegengekomen schade aan ons doorgeeft, bijvoorbeeld bij een omgevallen routepaaltje of een beschadigd voet- of fietspad. U kunt allerlei soorten schades aan de weg tegenkomen en melden, zoals:  

  • Schade aan bruggen, viaducten, aanlegsteigers en tunnels
  • Lijnen op de weg die niet meer goed zichtbaar zijn (belijning)
  • Gladheid op straat, op te lossen door strooien of bladvegen
  • Kapotte kabels en leidingen
  • Kapot straatmeubilair zoals afvalbakken, bankjes, gemeentelijke bloembakken, hekwerken en fietsenstallingen.
  • Kapotte verkeersborden
  • Gaten, kuilen of hobbels in de weg