Melding over uw buurt

Doe uw melding online. Vanwege het coronavirus willen we het aantal bezoekers bij de gemeente beperken. Lukt het online niet? Neem dan telefonisch contact met ons op. 

Wij krijgen de afgelopen dagen veel meldingen binnen. De prioriteit van onze BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) ligt op dit moment bij de controle op de corona-maatregelen. Daarom lukt het ons helaas niet om ter plekke te komen kijken naar de situatie. We vragen u daarom om van de dingen die u zelf kunt oplossen geen melding te maken. Bijvoorbeeld door het zwerfafval op te pakken of de schutting even opzij te zetten. Help elkaar om de buurt schoon, netjes en veilig te houden. Laten we dit samen doen! 

Heeft u een vraag of opmerking van één van onderstaande punten, laat het ons weten. 

De snelste manier om uw melding door te geven is met DigiD. Uw melding en de status daarvan wordt dan bijgehouden in Mijn Loket. Een melding doorgeven zonder DigiD kan natuurlijk ook. U typt dan zelf alle gegevens in. 

Als de straat verlichting stuk is, of u ziet een kapotte lantaarnpaal), dan kunt u dat online doorgeven via Moon. 

Om een melding snel te kunnen afhandelen, hebben wij deze verdeeld in verschillende categorieën. Meer informatie leest u hierover op de aparte productpagina’s.  

Dierenoverlast

Huishoudelijk afval 

Kapotte straatverlichting melden 

Milieu en Afval

Openbaar Groen 

Overlast 

Riolering en water

Speelvoorzieningen

Wegen, voet- en fietspaden.

Wat valt niet onder een melding?

Verzoek om handhaving 

Soms komt u zaken tegen in uw wijk of in de natuur die er niet horen, zoals illegaal afval storten of opzettelijke milieuvervuiling, zoals bodemvervuiling, luchtverontreiniging, geluidsoverlast, maar ook illegale bouwwerken. Dit soort situaties kunt u schriftelijk doorgeven aan de gemeente. Dit doet u met een 'verzoek om handhaving'. Dit is een andere procedure dan een Melding over uw buurt. Als het gaat om regelovertreding, is er vaak sprake van handhaving of toezicht en kunt u hier een verzoek voor indienen.

Klachten over de organisatie 

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over het werk van de gemeente of één van haar afdelingen. Het kan ook zijn dat u niet tevreden bent over de manier waarop u door een medewerker van onze gemeente te woord bent gestaan. In dat geval kunt u een klacht indienen bij de gemeente.