Melding over uw buurt

U kunt bij de gemeente terecht met een melding over een stoep of straat in uw buurt. Bijvoorbeeld als een stoeptegel los ligt. U kunt bij de gemeente een melding doen onder andere over:

 • afval (als het gaat om illegaal afval storten in grote hoeveelheden, doe dan een verzoek om handhaving i.p.v. een melding)
 • burenoverlast 
 • caravanstalling aan de openbare weg
 • graffiti
 • gladheidbestrijding
 • kapotte straatverlichting: storingen kunt u direct online doorgeven. 
 • overlastgevende personen, hangjongeren, etc
 • overlast van drugs, junks, etc
 • pleinen, speelplaatsen, viaducten en rotondes
 • rioolverstopping of rioolproblemen 
 • snoeien van gemeentelijke bomen en struiken, openbaar groen
 • stoplichten
 • straatmeubilair zoals zitbanken
 • steenmarters
 • speelvoorzieningen die kapot zijn
 • verkeersborden
 • verkeersmaatregelen, zoals drempels, wegversmallingen
 • voetpaden en fietspaden en wegen 

De snelste manier is om uw melding digitaal door te geven is via bovenstaande knop. Wilt u liever iemand persoonlijk spreken en telefonisch de melding doorgeven, belt u dan ons telefoonnummer: 14-0591.

Wat valt niet onder een melding?

Verzoek om handhaving
Soms komt u zaken tegen in uw wijk of in de natuur die er niet horen, zoals illegaal afval storten of opzettelijke milieuvervuiling, zoals bodemvervuiling, luchtverontreiniging, geluidsoverlast, maar ook illegale bouwwerken. Dit soort situaties kunt u schriftelijk doorgeven aan de gemeente. Dit doet u met een 'verzoek om handhaving'. Dit is een andere procedure dan een Melding over uw buurt. Als het gaat om regelovertreding, is er vaak sprake van handhaving of toezicht en kunt u hier een verzoek voor indienen.

Klachten over de organisatie
Het kan zijn dat u niet tevreden bent over het werk van de gemeente of één van haar afdelingen. Het kan ook zijn dat u niet tevreden bent over de manier waarop u door een medewerker van onze gemeente te woord bent gestaan. In dat geval kunt u een klacht indienen bij de gemeente.

Geef uw melding aan ons door!
U kunt uw melding eenvoudig digitaal indienen. Dit kan via de knoppen Online melding doorgeven. Als u inlogt met DigiD hoeft u niet meer al uw persoonlijke gegevens in te vullen. Deze staan dan vooraf al ingevuld. Ook kunt u met DigiD uw melding terugvinden in Mijn Loket.

Wanneer u de webpagina van de transactie verlaat (na het indienen van uw melding), wordt u automatisch uitgelogd van DigiD. Ook wanneer u 15 minuten geen gebruik maakt van de webpagina, wordt u automatisch uitgelogd.

Uiteraard streven wij ernaar om uw melding zo snel mogelijk te verhelpen. U ontvangt van ons na het invullen van het formulier automatisch een ontvangstbevestiging. 

U kunt altijd gratis uw melding aan ons doorgeven.