Aangifte levenloos geboren kindje

Als uw kind levenloos geboren is, doet u aangifte bij de burgerlijke stand van de gemeente waar uw kind geboren is. U krijgt van de gemeente een akte van geboorte (levenloos).

Registratie levenloos geboren kinderen in de BRP

Ouders die dat wensen, kunnen vanaf maandag 4 februari 2019 schriftelijk een verzoek indienen voor registratie in de BasisRegistratie Personen van hun levenloos geboren kind. De aanvraag kan worden ingediend bij de eigen gemeente.  Met deze registratie worden levenloos geboren kinderen zichtbaar voor de ouders via mijnoverheid.nl en op een uittreksel uit de BRP. Is het al langer geleden dat uw kind levenloos is geboren? U kunt alsnog een akte van geboorte (levenloos) laten opmaken in de gemeente waar uw kind is geboren. Is er wel al een akte van uw kind, maar staat daar geen voornaam in? De gemeente kan een naam op de akte vermelden. U kunt uw kind ook inschrijven in de BRP van de gemeente waar u nu woont.

Heeft u deze wens en / of wilt u meer informatie hierover, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken via telefoonnummer 140591.