Leerlingenvervoer aanvragen

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelf naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een handicap of doordat de school ver weg ligt. De gemeente regelt leerlingenvervoer. Dit doet de gemeente bijvoorbeeld door:

  • een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind 
  • een fietsvergoeding of vergoeding voor openbaar vervoerde gemeente
  • zorgt voor (aangepast) vervoer met een bus of taxi 

Om leerlingenvervoer aan te vragen dient u het onderstaande aanvraagformulier 'Leerlingenvervoer' in. Leest u eerst de toelichting voordat u uw aanvraag opstuurt.

Het aanvraagformulier kunt u ook krijgen op school, bij het Klant Contact Centrum op het gemeentehuis of in de gemeentewinkels.

 

De gemeente bekijkt uw situatie en oordeelt of u in aanmerking komt voor leerlingenvervoer vanuit de gemeente.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

De voorwaarden om leerlingenvervoer aan te vragen zijn onder andere:

  • de afstand tussen uw woning en de school
  • de reistijd
  • de mogelijkheden van het kind

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

De gemeente vraagt soms een eigen bijdrage. Dit is afhankelijk van de situatie van uw kind en uw inkomen.