Leerlingenvervoer aanvragen

Om leerlingenvervoer aan te vragen, dient u het onderstaande aanvraagformulier 'AanvraagformuIier leerlingenvervoer schooljaar 2018-2019' in te vullen. Doe dit zo snel mogelijk. Let u op dat alles volledig is ingevuld en de aanvraag is ondertekend. Als om een verklaring wordt gevraagd, doe die er dan bij. Hierdoor kunnen we de aanvraag sneller behandelen. 

U kunt de ingevulde aanvraag met bijlage(n) scannen en mailen naar: leerlingenvervoer@emmen.nl 

U kunt het ook per post versturen aan:

Gemeente Emmen

Team IMS (Werkplein)

Antwoordnummer 334

7800 WB  EmmenIs het voor u makkelijker om het af te geven, dan kan dit aan de balie van het gemeentehuis.

Als wij over de aanvraag nog vragen hebben, dan nemen wij contact met u op. Ook kan voor de beoordeling van de aanvraag een huisbezoek worden ingepland.  

Heeft u nog vragen? Dan kunt u bellen met de gemeente Emmen via: 14 0591.

De gemeente bekijkt uw situatie en oordeelt of u in aanmerking komt voor leerlingenvervoer vanuit de gemeente.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

De gemeente vraagt soms een eigen bijdrage. Dit is afhankelijk van de situatie van uw kind en uw inkomen.