Kosten en tarieven, legesverordening

In de legesverordening staan alle tarieven voor de gemeentelijke producten en diensten voor het komende jaar vermeld. De gemeenteraad bepaalt jaarlijks de hoogte van de tarieven. 

Leges zijn de kosten die u moet betalen aan de gemeente als u een product aanvraagt of wanneer u gebruik maakt van een bepaalde dienst. Leges zijn een vergoeding voor het in behandeling nemen van een aanvraag. Dit betaalt u ook als de gemeente uw aanvraag afkeurt.

Als u leges moet betalen, staat dit bij elk product in het tabblad 'Kosten'. Zo weet u vooraf wat de kosten zijn. Meestal betaalt u de kosten vóóraf, dus tijdens de aanvraag.