Koninklijke onderscheiding (lintje) aanvragen

Een Koninklijke onderscheiding is een erkenning voor iemand die iets bijzonders heeft gedaan voor de samenleving. Bijvoorbeeld langdurig en intensief vrijwilligerswerk of een bijzondere prestatie in de wetenschap of sport.

Wilt u iemand voordragen? Doe dat bij de gemeente waarin die persoon woont. U kunt geen lintje voor uzelf aanvragen.

Aanvraag 

Neem eerst contact op met het gemeentehuis in de woonplaats van de kandidaat. De ambtenaar die daar de lintjes behandelt, kan in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Ook wordt precies uitgelegd hoe u te werk moet gaan. Veel informatie kunt u  ook lezen op de website www.lintjes.nl

Wilt u de onderscheiding tijdens de lintjesregen laten uitreiken? Draag uw kandidaat dan op tijd voor en vraag de koninklijke onderscheiding / lintje minimaal 9 maanden van tevoren aan. Wilt u de onderscheiding tijdens een bijzondere gelegenheid, zoals een jubileum of afscheid, dan moet het voorstel ongeveer 6 maanden van tevoren worden ingediend. 

Online aanvragen 

Neem contact op met de ambtenaar van de gemeente waarvoor de Koninklijke onderscheiding wordt aangevraagd. 

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.