Klacht over de gemeentelijke organisatie

Heeft u een klacht? Laat het ons weten!

Als gemeente willen wij onze dienstverlening zo goed mogelijk afstemmen op uw wensen. Daarom willen wij graag inzicht krijgen in uw ervaringen met de gemeente. Het kan zijn dat u niet tevreden bent over het werk van de gemeente of één van haar afdelingen. Het kan ook zijn dat u niet tevreden bent over de manier waarop u door een medewerker van onze gemeente te woord bent gestaan.

Wij willen dit graag van u horen. Uw klacht is voor ons immers een advies. Uw klacht wordt behandeld door een persoon die niet betrokken is (geweest) bij de situatie waar uw klacht betrekking op heeft.

Snel en gemakkelijk: digitaal uw klacht indienen

U kunt eenvoudig online uw klacht indienen. Om uw klacht in behandeling te kunnen nemen, is het wel noodzakelijk om uw contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en email in te vullen. Anonieme klachten kunnen wij helaas niet behandelen. 

Het is ook mogelijk om uw klacht aan te geven bij de balie, per post, telefonisch, per mail of via het webformulier een klacht indienen.  

Niet tevreden?

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Neem dan contact op met de Nationale Ombudsman, via telefoonnummer 0800 - 33 55 555 of www.nationaleombudsman.nl.  Uw klacht wordt dan buiten de gemeente afgehandeld.

 

 

Zo snel mogelijk na het indienen van uw klacht krijgt u bericht. Dit kan telefonisch of schriftelijk zijn. Uw klacht wordt behandeld door een persoon die niet betrokken is (geweest) bij de situatie waar uw klacht betrekking op heeft. 
De medewerker/afdeling/bestuursorgaan waarover uw klacht gaat, wordt op de hoogte gesteld. Hierna krijgt u, en eventueel degene waarover uw klacht gaat, de mogelijkheid de klacht in een gesprek toe te lichten. Wij streven ernaar om uw klacht binnen 4 weken af te handelen. Uiterlijk binnen 6 weken ontvangt u van ons een schriftelijk bericht met daarin de beslissing over uw klacht.