Klacht over de gemeentelijke organisatieHeeft u een klacht? Laat het ons weten!


Als gemeente willen wij onze dienstverlening zo goed mogelijk afstemmen op uw wensen. Daarom willen wij graag inzicht krijgen in uw ervaringen met de gemeente. Het kan zijn dat u niet tevreden bent over het werk van de gemeente of één van haar afdelingen. Het kan ook zijn dat u niet tevreden bent over de manier waarop u door een medewerker van onze gemeente te woord bent gestaan.

Wij willen dit graag van u horen. Uw klacht is voor ons immers een advies. Uw klacht wordt behandeld door een persoon die niet betrokken is (geweest) bij de situatie waar uw klacht betrekking op heeft.

Snel en gemakkelijk: digitaal uw klacht indienen
U kunt eenvoudig online uw klacht indienen

U heeft voor het indienen van een klacht geen DigiD nodig. Om uw klacht in behandeling te kunnen nemen, is het wel noodzakelijk om uw contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en email in te vullen. Anonieme klachten kunnen wij helaas niet behandelen. Wij kunnen uw klacht dan immers niet meer met u terugkoppelen.

Ook kunt u via de balie, telefonisch, per email en via het webformulier een klacht indienen. Wilt u een klachtenformulier per post opsturen, dat kan ook. In de klachtenbrochure zit het klachtenformulier die u kunt invullen en opsturen per post. U vindt de klachtenbrochure hieronder bij het kopje 'Meer informatie'. 

Niet tevreden?
Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Neem dan contact op met de Nationale Ombudsman, via telefoonnummer 0800 - 33 55 555 of www.nationaleombudsman.nl.  Uw klacht wordt dan buiten de gemeente afgehandeld.

Klachtenmanagement jaarverslag 2016
Graag delen we onze ervaringen en leermomenten met u over klachten die we ontvangen. U kunt dit lezen in het Klachtenmanagement jaarverslag 2016. U vindt hierin ook totaalcijfers van klachten.

 

Aanvraag 

Zo meldt u een klacht over de gemeente:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U geeft door:
    • uw naam en adres
    • een duidelijke omschrijving van uw klacht
    • de naam van de medewerker of bestuurder van de gemeente, over wie u een klacht heeft

Zo snel mogelijk na het indienen van uw klacht krijgt u bericht. Dit kan telefonisch of schriftelijk zijn. Uw klacht wordt behandeld door een persoon die niet betrokken is (geweest) bij de situatie waar uw klacht betrekking op heeft. 

De medewerker/afdeling/bestuursorgaan waarover uw klacht gaat, wordt op de hoogte gesteld. Hierna krijgt u, en eventueel degene waarover uw klacht gaat, de mogelijkheid de klacht in een gesprek toe te lichten. Wij streven ernaar om uw klacht binnen 4 weken af te handelen. Uiterlijk binnen 6 weken ontvangt u van ons een schriftelijk bericht met daarin de beslissing over uw klacht.