Jeugdzorg

Jeugdhulp gaat om ondersteuning bij opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en stoornissen en verstandelijke beperkingen. Ook kinderbescherming, jeugdreclassering, kindermishandeling en kinderen getuige van huiselijk geweld vallen onder de Jeugdwet.

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. De gemeente voert de zorg voor jongeren niet zelf uit. Dit laat zij over aan professionals. De gemeente Emmen heeft hiervoor De Toegang opdracht gegeven. Iedereen die zich bij De Toegang aanmeldt, krijgt een gesprek. Samen denken we na over de aanpak van de gestelde vraag en/of zorgen. Is in eigen kring geen oplossing te organiseren, dan komt de hulp van De Toegang in beeld, zoals schoolmaatschappelijk werk, de jongerencoach of jeugdverpleegkundige. Als het nodig is, verwijst de professional van De Toegang door naar de specialistische jeugdhulp. Dit gebeurt altijd in overleg met het kind en ouders/verzorgers.

Als u uw hulpvraag meldt bij De Toegang, maakt De Toegang met u een afspraak voor een gesprek. Bij dit gesprek mag iemand anders aanwezig zijn. Bijvoorbeeld uw partner of een kennis. Maar dit mag bijvoorbeeld ook iemand van de cliëntondersteuning zijn.;

De Toegang bespreekt met u de volgende zaken:

  • Wat kunt u nog zelf?
  • Wat kunnen mensen in uw omgeving voor u doen?
  • Zijn er gemeentelijke voorzieningen die uw probleem kunnen oplossen?

Na het gesprek wordt een plan van aanpak geschreven. Staat in het plan dat u een individuele maatwerkvoorziening nodig heeft? Dan kunt u een aanvraag doen bij de gemeente. De Toegangsmedewerker vertelt u dan hoe dit werkt.

Meer informatie?

Kijk op www.detoegangemmen.nl of neem contact op met De Toegang, telefoonnummer 0800 - 15 25 (tijdens kantooruren).

Spoed voor Jeugd Drenthe

Woon je in Drenthe en heb je dringend hulp nodig omdat het niet goed gaat met je of met een kind of jongere in je omgeving? Kan je vraag niet wachten tot morgen? Buiten kantoortijden zorgt Spoed voor Jeugd Drenthe dat je de hulp krijgt die je nodig hebt. Bel:  0592 - 381 530.Door de week kun je dit nummer bellen van 17.00 - 08.30 uur en in het weekend dag en nacht.

Speciaal voor kinderen en jongeren die direct hulp nodig hebben, is er Spoed voor Jeugd Drenthe. Dit is het provinciale meldpunt bij crisis buiten kantoortijden. Het coördineert de hulpverlening van (jeugd)zorgaanbieders. Zo kan zo snel mogelijk de juiste zorg ingezet worden. Kinderen en jongeren kunnen zelf bellen, maar ook ouders, hulpverleners, huisartsen of de politie. Als het maar gaat over een kind, jongere en/of gezin in Drenthe. Wie belt naar telefoonnummer 0592 - 381 530, krijgt een hulpverlener aan de telefoon. Die stelt vragen om erachter te komen wat er aan de hand is en wie het beste kan helpen. Binnen een half uur wordt een plan gemaakt en worden de juiste mensen ingeschakeld. Voor meer informatie zie de website: www.spoedvoorjeugddrenthe.nl

(Sinds 2 juli is het oude nummer voor de telefonische spoedvragen buiten kantoortijden vervangen door het nieuwe nieuw nummer: 0592 - 381 530).