Individuele inkomenstoeslag aanvragen

De individuele inkomenstoeslag is een bijdrage voor mensen die lange tijd van een laag inkomen moeten leven. Vraag de toeslag aan bij de gemeente.

Als u een laag inkomen heeft moet u proberen om uw inkomen te verhogen. Heeft u er alles aan gedaan om uw inkomen te verbeteren? En toch heeft u geen uitzicht op een hoger inkomen? Dan kunt u een individuele inkomenstoeslag aanvragen.

De individuele inkomenstoeslag wordt jaarlijks uitbetaald. Als uw situatie niet verandert, kunt u de toeslag het jaar daarna opnieuw aanvragen. U kunt de toeslag niet met terugwerkende kracht krijgen.

Inwoners van de gemeente Emmen, Borger-Odoorn of Coevorden vragen hun individuele inkomenstoeslag aan via de website van de gemeente Emmen. Leest u verder op het tabblad 'Aanvragen'. 

Aanvraag 

U vraagt dit digitaal aan door naar de website Bereken uw Recht te gaan. Via deze website vult u stap voor stap vragen in. Na het beantwoorden van deze vragen krijgt u een overzicht te zien waarop u recht heeft. Met DigiD kunt u direct uw aanvraag indienen.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

De voorwaarden voor de individuele inkomenstoeslag zijn:

  • U bent inwoner van de gemeente Emmen, Borger-Odoorn of Coevorden
  • Uw inkomen is de laatste 36 maanden niet hoger geweest dan de voor u geldende bijstandsnorm.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

De hoogte van de individuele inkomenstoeslag in 2019 is: 

  • voor alleenstaanden:  € 411,00
  • voor alleenstaande ouders:  € 528,00
  • voor een gezin: € 587,00