Individuele inkomenstoeslag aanvragen

Als u lange tijd een inkomen op bijstandsniveau heeft of een bijstandsuitkering krijgt, kunt u een individuele inkomenstoeslag aanvragen. De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag voor mensen die al drie jaar van een laag inkomen moeten leven en geen uitzicht hebben op een hoger inkomen. De individuele inkomenstoeslag is belastingvrij en wordt één keer per jaar uitbetaald. Als uw situatie niet verandert, kunt u elk jaar een individuele inkomenstoeslag aanvragen.

Stuur uw aanvraag op tijd in, want de individuele inkomenstoeslag kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

Aanvraag 

U vraagt dit digitaal aan door naar de website Bereken uw Recht te gaan. Via deze website vult u stap voor stap vragen in. Na het beantwoorden van deze vragen krijgt u een overzicht te zien waarop u recht heeft. Met DigiD kunt u direct uw aanvraag indienen.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

De voorwaarden zijn:

  • U bent 21 jaar of ouder.
  • U krijgt nog geen AOW.
  • Uw inkomen is de laatste 36 maanden niet hoger geweest dan de voor u geldende bijstandsnorm 
  • U heeft geen zicht op een beter inkomen.
  • Uw vermogen is op bijstandsniveau.
  • U bent inwoner van de gemeente Emmen.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

De hoogte van de individuele inkomenstoeslag in 2019 is: 

  • voor alleenstaanden:  € 411,00
  • voor alleenstaande ouders:  € 528,00
  • voor een gezin: € 587,00