Handtekening laten legaliseren

Het laten legaliseren van uw handtekening betekent dat deze echt is. Dit kunt u laten doen door de gemeente.