Gemeente aansprakelijk stellen voor schade

Als u schade heeft geleden door de gemeente, kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. U dient een claim in bij de gemeente.

Als u schade heeft geleden door de gemeente, kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. Dit kunt u online regelen.

De gemeente kan verantwoordelijk worden gesteld voor schade als er bijvoorbeeld sprake is van:

 • slecht onderhoud aan de weg of het riool
 • door nalatig handelen. 

De gemeente zal uw aanvraag beoordelen.

 

Aanvraag 

Zo stelt u de gemeente aansprakelijk:

 • U neemt contact op met de gemeente
 • U geeft door:
  • datum en tijdstip van het voorval
  • de precieze plek waar het gebeurde
  • een bewijs van de opgelopen schade (zoals een rekening van de reparatie)
  • verklaring van het voorval, waarin u uitlegt hoe de schade ontstond (zoals een proces-verbaal van de politie bij een ongeluk)
  • eventueel een getuigenverklaring
  • eventueel foto's van de situatie
  • uw naam en adres
  • uw telefoonnummer waar u overdag te bereiken bent
  • uw e-mailadres

U kunt de gemeente aansprakelijk stellen voor schade door onder andere:

 • slecht onderhoud aan bijvoorbeeld:
  • gemeentelijke gebouwen
  • gemeentelijke wegen, pleinen of openbaar groen
  • de riolering
 • nalatigheid van een aannemer die in opdracht van de gemeente heeft gewerkt.
 • het niet nemen van maatregelen. Bijvoorbeeld als de gemeente met waarschuwingsborden een ongeval had kunnen voorkomen.

De gemeente is niet aansprakelijk als:

 • u waarschuwingen of andere maatregelen van de gemeente genegeerd heeft
 • de gemeente nog niet op de hoogte was van de situatie
 • de gemeente pas kort op de hoogte was van de situatie en nog geen maatregelen kon nemen

U kunt niet in bezwaar gaan bij de gemeente. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u de zaak voor de burgerlijke rechter brengen. Wilt u meer informatie? Dan kunt u terecht bij het Juridisch Loket.